Socialinė parama

Kelmės rajono socialinių paslaugų centre nuo rugsėjo 1 d. teikiamos asmeninės pagalbos paslaugos
Gyventojams | Naujienos | Socialinė parama
Kelmės rajono socialinių paslaugų centre nuo rugsėjo 1 d. teikiamos asmeninės pagalbos paslaugos

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.  Kelmės rajono socialinių paslaugų centras teikia asmeninės pagalbos  paslaugas, kurias teikia asmeninis asistentas.  Asmeninis asistentas negalią turinčiam žmogui galės suteikti pagalbą namuose ar viešojoje erdvėje, galės padėti pasirūpinti asmens higiena, maistu, padėti nuvykti į reikiamą vietą, pagelbėti bendrauti, tvarkyti finansinius išteklius, orientuotis aplinkoje, organizuoti laisvalaikį ir poilsį, palydėti ir …

Kelmės rajono socialinių paslaugų centre nuo rugsėjo 1 d. teikiamos asmeninės pagalbos paslaugos Skaityti daugiau »

2022 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų priėmimas
Naujienos | Socialinė parama
2022 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų priėmimas

Konkurso tikslas – įtraukiant į organizacinius projektų vertinimo, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių administracijas ir siekiant skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje, atrinkti ir finansuoti projektus, …

2022 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų priėmimas Skaityti daugiau »

Informacija dėl paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo
Gyventojams | Naujienos | Socialinė parama
Informacija dėl paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo

Spalio mėnesį pradedami dalinti maisto produktai Kelmės rajono gyventojams: 1. Kelmės mieste nuo 2021-10-18  iki 2021-10-22  d. (Vytauto Didžiojo g. 82, Kelmė – Nacionalinės žemės tarnybos patalpose), 2. Kelmės apylinkių seniūnijoje – 2021-10-14 , 3. Tytuvėnų seniūnijoje – 2021-10-14 , 4. Tytuvėnų apylinkių seniūnijoje – 2021-10-14 , 5. Kražių seniūnijoje – 2021-10-14 , 6. Kukečių …

Informacija dėl paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Skaityti daugiau »

Kelmės rajono socialinių paslaugų centras


Biudžetinė įstaiga, įm.k.162766035
Adresas: Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė
Tel. 842769067
Internetinė svetainė: https://sptkelme.lt/

TRUMPA ISTORIJA

Kelmės rajono socialinių paslaugų centras veikia nuo 2001 metų. 2000 m. gruodžio 21 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 227 buvo įsteigta BĮ Kelmės rajono socialinių paslaugų tarnyba, 2015 m. rugsėjo 24 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-242, pakeistas BĮ Kelmės rajono socialinių paslaugų tarnybos pavadinimas į Kelmės rajono socialinių paslaugų centras. Tai savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas Kelmės rajono gyventojamsKelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-225 patvirtinti paskutiniai Kelmės rajono socialinių paslaugų centro nuostatai.

Vizija – būti atviru naujovėms socialinių paslaugų centru, kuriame teikiamos kokybiškos ir kvalifikuotų specialistų paslaugos, užtikrinančios klientų gerovę, saugumą, socialinę integraciją į visuomenę, savarankiškumo stiprinimą.

Misija – teikti socialinę pagalbą  savivaldybės gyventojams (jų šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų yra neįgiję, praradę ar neturi gebėjimų arba galimybių savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu, padėti sudaryti šiems asmenims sąlygas ugdyti ir stiprinti gebėjimus bei galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį

Kelmės rajono paslaugų centre yra:

 • Bendrųjų paslaugų skyrius, adresas Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė
 • Pagalbos į namus skyrius, adresas Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė
 • Pagalbos šeimai skyrius, adresas Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė                                                                              
 • Padalinys – Grupinio gyvenimo namai, adresas Plento g. 25, Paprūdžių k., Kelmės apyl.sen., Kelmės r.
 • Padalinys – vaikų dienos centras ,,Parama“, adresas S.Neries g. 14, Kelmė

Direktorė Dalia Raubienė
Tel. (8 427) 69 067
El. p. dalia.raubiene@sptkelme.lt

Direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Baranauskas
Tel. (8 427) 41 906
El. p. ramunas.baranauskas@sptkelme.lt

Vyriausioji buhalterė Marytė Jokubkienė
Tel. (8 427) 69 067
El. p. maryte.jokubkiene@sptkelme.lt

Dienos socialinės globos centras

Kelmės specialioji mokykla
Biudžetinė įstaiga
Įm. Kodas 190100485

Adresas:
Liolių 19, 86185 Kelmė
Interneto svetainė: www.specialioji.kelme.lm.lt
Elektroninis paštas: kelme.specmla@gmail.com
Tel.: 8 (427) 51325

Direktorė Dalia Viliūnienė
Tel. 8 (427) 51325

Vyriausioji buhalterė Nijolė Butkuvienė
Tel. 8 (427) 51322

Padalinys: dienos socialinės globos centras
Veiklos pradžia: 2020 m. vasario mėn.

Licencija socialinei globai teikti Nr. L000000821, išduota 2018-08-14
Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 4052, išduota 2019-06-27
Leidimas-higienos pasas Nr.(6-23 14.2.1)LHP-1136, išduotas 2019-04-12

Veiklos rūšis: dienos socialinė globa
Darbo laikas: 7.00 – 17.00 val.

Paslaugų gavėjai:
– vaikai su negalia;
– vaikai su sunkia negalia;
– suaugęs asmuo su negalia;
– suaugęs asmuo su sunkia negalia.

Teikiamos paslaugos:

– Bendrosios socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, maitinimo organizavimas, asmens higienos, priežiūros, transporto organizavimas.

– Dienos socialinės globos paslaugos: socialinės-kultūrinės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitos paslaugos reikalingos pagal asmens savarankiškumo lygį.

Paslaugos teikiamos iki 8 valandų per dieną (įskaitant pavėžėjimą) ir iki 5 dienų per savaitę.

Dienos centre dirba:
– socialinis darbuotojas;
– socialinio darbuotojo padėjėjas;
– ergoterapeutas;
– kineziterapeutas;
– užimtumo specialistai

Vykdomos 3 dienos socialinės globos programos:

– dienos socialinės globos vaikų popietinio užimtumo programa (nuo 3 iki 4 val. per dieną);
– dienos socialinės globos programa suaugusiems (iki 8 val. per dieną);
– dienos socialinės globos vaikų užimtumo programa mokinių atostogų metu (iki 8 val. per dieną);

Veikla: Lankytojai kasdien dalyvauja įvairiose užimtumo programose, kuriose užimtumo specialistai siekia padėti įgyti naujų arba palaikyti turimus socialinius įgūdžius, lavinti funkcinius gebėjimus, sudaryti sąlygas išreikšti save, mokytis klausyti kitų ir būti išklausomais, ugdyti pasitikėjimo savimi jausmą. Taip pat organizuojami užimtumo (stalo ir lauko žaidimai, rankdarbiai, muzikiniai užsiėmimai, judesio terapija, kulinariniai užsiėmimai, daržininkystė ir kt.). Dienos centro dienotvarkė pritaikyta lankytojų poreikiams. Vyksta individualūs ir grupiniai kineziterapijos ar ergoterapijos užsiėmimai.  Nuolat organizuojamos šventės ir bendri renginiai su Kelmės specialiosios mokyklos mokiniais.

Priėmimas: dėl dienos socialinės globos paslaugų reikia kreiptis į asmens (šeimos) gyvenamosios (deklaruotos) vietos seniūnijos Socialinio darbo skyrių.

Paslaugos mokamos. Mokėjimo už socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras


Biudžetinė įstaiga
Įm. kodas 190099289

Adresas:
Mokyklos g. 9, Vijurkų k., Kukečių sen., LT-86435 Kelmės r. sav.
Tel. 8 636 06 655
Interneto svetainė: www.vijurkai.lt

Direktorė Daiva Ignotaitė
mob.: +370 636 50 826
El. paštas: administracija@vijurkai.ltdaiva.ignotaite@vijurkai.lt

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Vilma Tifelienė
mob. +370 636 16 764,
El. paštas: administracija@vijurkai.ltvilma.tifeliene@vijurkai.lt

Vyriausioji buhalterė Aušrelė Krugliakovienė
mob. +370 640 36 953
El. paštas: ausrele.krugliakoviene@vijurkai.lt


TRUMPA ISTORIJA

● Vijurkų pagrindinėje mokykloje 1995 m. rugsėjo 4 d. pirmą kartą įsteigta globos grupė be tėvų globos likusiems vaikams.

● 2000 m. rugsėjo 1 d. Vijurkų pagrindinė mokykla reorganizuota ir pavadinta Vijurkų pradine mokykla, kurioje liko įsteigta globos grupė be tėvų globos likusiems vaikams.

● 2006 m. kovo 29 d. Vijurkų pagrindinė mokykla reorganizuota ir Kelmės rajono tarybos sprendimu
Nr. T-63 įsteigti Kelmės rajono Vijurkų vaikų globos namai, jų veikla pradėta 2006 m. rugsėjo 1 d.

● Prisidedant prie Lietuvoje diegiamos socialinės pertvarkos, kuria siekiama įgyvendinti perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos kūrimo, Vijurkų vaikų globos namuose nuo 2016 m. sausio 1 d. pradėta teikti nauja socialinė paslauga – pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti asmenims.

● Įstaigos iniciatyva ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimu patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės vaikų socialinės globos sistemos pertvarkos 2018–2020 metų veiksmų planas.

● Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-403 nuo 2018 m. sausio 8 d. pakeistas Kelmės rajono Vijurkų vaikų globos namų pavadinimas – pavadintas Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centru, Juridinių asmenų registre įregistruoti nauji įstaigos nuostatai ir pradėta įgyvendinti bendruomeninių paslaugų plėtra.

● 2018 m. spalio 31 d. oficialiai atidaryti bendruomeniniai vaikų globos namai ,,Šypsena“.

● 2019 m. spalio 1 d. įsteigtas Krizių skyrius.


Misija – teikti socialines paslaugas asmenims, kuriems būtina pagalba, užtikrinant jų poreikių tenkinimą ir sprendžiant problemas.

Vizija – užtikrinti klientų gerovę, saugumą, siekiant pozityvios socializacijos ir integracijos į visuomenę, skatinant visavertę asmenybės raišką.

Vaiko globos (rūpybos) skyrius

Adresas: Mokyklos g. 9, Vijurkų k., Kukečių sen., LT-86435 Kelmės r. sav.
mob. +370 634 37 989

Socialinės darbuotojos:
Jolanta Rimkuvienė, jolanta.rimkuviene@vijurkai.lt
Živilė Daunienė, zivile.dauniene@vijurkai.lt

Socialinių darbuotojų padėjėjos:
Zita Gaubšienė, zita.gaubsiene@vijurkai.lt
Laima Dzimidienė, laima.dzimidiene@vijurkai.lt
Vilioeta Česnauskienė, vilioeta.cesnauskiene@vijurkai.lt
Gintarė Sankauskienė, gintare.sankauskiene@vijurkai.lt (vaiko auginimo atostogose)

Liolių socialinės globos namai

AdresasNepriklausomybės g. 39, LT-86232 Lioliai, Kelmės r.
Įm. kodas 162768381
Tel. 8 605 00736

Interneto svetainė www.lioliaisn.lt

Darbuotojai:
 
DirektoriusErminijus Simonavičius
Mob. 8 616 99 497
El. paštas   erminijus.simonavicius@lioliaisn.lt
Direktoriaus pavaduotoja
socialiniams reikalams
 Neringa Bagdonavičienė
Mob. 8 684 21 364
El. paštas   neringa.bagdonaviciene@lioliaisn.lt
  
Ūkio dalies vedėjasSteponas Stonys
Mob. 8 688 76101
Vyr. buhalterėIngrida Penikienė
Tel. (8 427) 44 260
Mob. 8 673 21 980
El. paštas  ingrida.penikiene@lioliaisn.lt
  
Veiklos rūšisSocialinė globa

Trumpa istorija.
Kelmės rajono valdybos 1992 m. rugpjūčio 17 d. potvarkiu Nr. 361 buvo nuspręsta nuo 1993 m. sausio 1 d. įsteigti senelių namus Liolių lopšelio-darželio patalpose. 2012 metų pabaigoje pakeistas įstaigos pavadinimas – biudžetinė įstaiga Liolių socialinės globos namai.

Vizija – būti modernia ir atvira naujovėms socialinės globos įstaiga, kurioje teikiamos kokybiškos ir profesionalios paslaugos, garantuojančios saugų, sveiką, prasmingą gyvenimą, tenkinant ne tik fiziologinius, socialinius, bet ir kultūrinius bei religinius asmenų poreikius.

Misija – užtikrinti kokybiškas ir profesionalias žmogaus orumo nežeminančias, socialiai atsakingas gyvenimo sąlygas, išsaugant ryšius su visuomene.

VšĮ KELMĖS RAJONO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ CENTRAS

Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė
Tel. (8 427) 51 756


Centro direktorė Janina Samušienė
Mob. 8 614 40 937

Centro tikslas – regėjimo negalios kompensavimas akliesiems ir silpnaregiams teikiant specialiąsias, bendrąsias socialines, kultūrines ir užimtumo paslaugas.

Paslaugos teikiamos
Kelmės mieste ir rajone gyvenantiems žmonėms su regėjimo negalia, jų šeimos nariams ir globėjams.

Jei turite regėjimo problemų, Centro darbuotojai suteiks:

 • skaitovo paslaugas;
 • palydovo paslaugas;
 • informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas;
 • tarpininkaus įsigyjant techninės pagalbos priemones ir apmokys jomis naudotis;
 • socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių mokymo paslaugas;
 • dokumentų sutvarkymo (prašymų ir kitų dokumentų užpildymo) paslaugas;
 • dokumentų kopijavimo paslaugas.

Jei turite sveikatos problemų, Centre galime:

 • atlikti masažo procedūras;
 • pamatuoti kraujospūdį;
 • pamatuoti cukraus kiekį kraujyje;
 • pamokyti pažinti ir valdyti ligą;
 • užregistruoti pas specialistus;
 • iškviesti medicinos pagalbą į namus.

Jei turite laisvo laiko, Centre galima turiningai ir įdomiai praleisti laisvalaikį. Kviečiame Jus dalyvauti:

 • organizuojamuose renginiuose, šventėse;
 • pagalbos sau grupės veikloje;
 • amatų būrelio veikloje;
 • sociokultūrinėje veikloje;
 • organizuojamose išvykose;
 • mokytis kompiuterinio raštingumo.

ATMINTINĖ REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

JEI JUMS NUSTATYTAS
abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško,

JŪS GALITE ĮSIGYTI:

 • kūno termometrą (kalbantį);
 • rankinį laikrodį (kalbantį);
 • stalinį laikrodį (kalbantį);
 • taktilinę (baltąją) lazdelę*;
 • baltąją (atraminę) lazdelę*;
 • virtuvės svarstykles (kalbančias);
 • skysčio lygio rodytuvus;
 • skirtingos paskirties didinamuosius stiklus, bet ne daugiau kaip 2 vienetus;
 • ilgio matuoklį.

JEI JUMS NUSTATYTAS
abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško,

JŪS GALITE ĮSIGYTI:

 • kūno termometrą (kalbantį);
 • rankinį laikrodį (Brailio arba kalbantį);
 • stalinį laikrodį (kalbantį);
 • taktilinę (baltąją) lazdelę*;
 • baltą (atraminę) lazdelę*;
 • virtuvės svarstykles (kalbančias);
 • skysčio lygio rodytuvus;
 • elektroninį skaičiuotuvą (kalbantį);
 • kompaktinių diskų grotuvą arba miniatiūrinį grotuvą;
 • diktofoną;
 • ilgio matuoklį;
 • laidinį telefoną (Brailio).

JŪS GALITE GAUTI KOMPENSACIJĄ UŽ SAVO LĖŠOMIS ĮSIGYTAS PRIEMONES:

 • kraujospūdžio matuoklį (kalbantį) – kompensuojama iki 50 Eur;
 • judriojo (mobiliojo) ryšio kalbantį telefoną – kompensuojama iki 174 Eur;
 • kitas priemones.

NORĖDAMI ĮSIGYTI REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONES (TPP),
turite kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro skyrių arba į Kelmės rajono aklųjų ir silpnaregių centrą ir pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo;
 • išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), kuriame turi būti nurodytas regėjimo aštrumo ir (ar) akipločio likutis. Išrašą išduoda asmenį gydantis gydytojas;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • dokumentą, patvirtinantį asmens gyvenamąją vietą;
 • neįgaliojo pažymėjimą.

Visais TPP klausimais konsultuoja Centro darbuotojai.

Ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupė neįgaliems vaikams

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis

Įstaigos pavadinimas: Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis
Adresas: A. Mackevičiaus g. 21, 86134 Kelmė.
Įstaigos kodas: 190113365.
Interneto svetainė http://kulverstukas.webnode.com/
Elektroninis paštas: labas@kulverstuko.lt
Mob. 8 616 09833
Tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla, 3111.

Mokymo kalba: lietuvių
Vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio, vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, priešmokyklinio ugdymo programos.

Pagrindinės veiklos rūšys: ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10; priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20; nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla, kodas 88.10.

Direktorius
Mob. 8 665 47637
El. p. direktorius@kulverstuko.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Zita Monstavičiūtė,
Mob. 8 665 30167
El. p. zita.monstaviciute@kulverstuko.lt

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams
Daiva Pocevičienė
Mob. 8 618 04669
El. p. daiva.poceviciene@kulverstuko.lt

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems reikalams
Rasa Melinienė
Mob. 8 698 55471
El. p. rasa.meliniene@kulverstuko.lt

Įstaigoje veikia ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės grupės „Spinduliukai“ ir „Lašiukai“ neįgaliems vaikams.

Grupėje dirbantys specialistai:

Virginija Bilienė – spec. pedagogė-logopedė,
Jurgita Cikanavičienė – socialinė pedagogė metodininkė,
Marija Birutė Baltrukienė – gydytoja-reabilitologė,
Rasa Razminienė – kineziterapeutė,
Rita Šumskienė – masažuotoja,
Alma Plamadiala – socialinė darbuotoja,
Albina Kumutaitienė – „Lašiukų“ grupės mokytoja,
Milda Čekanauskienė – „Spinduliukų“ grupės vyresnioji mokytoja,
Aida Užemeckienė – „Lašiukų“ grupės mokytoja.

Socialinio darbuotojo padėjėjos:
Daiva Venckienė, Rasa Kazakauskienė, Inga Peleckienė, Kristina Každailienė.

Veiklos pobūdis:
Vaikų, turinčių lengvą, vidutinę ir sunkią negalią, ugdymas atsižvelgiant į jų individualybę, sutrikimų specifiką bei sveikatos būklę ir Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas.

Daugiau informacijos apie ugdymo įstaigos veiklą, teikiamas paslaugas, renginius, finansines ir biudžeto ataskaitas pateikiama ugdymo įstaigos tinklalapyje http://kulverstukas.webnode.com/.


Ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos neįgaliems vaikams padalinio dokumentai, planai, ataskaitos

 • Akredituotos socialinės priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos

Informacija atnaujinta: 2021 10 07

Skip to content