Savivaldybės administracijos sudarytos komisijos

PavadinimasPirmininko vardas, pavardė,
tel., el. paštas
Nariai
Kelmės rajono savivaldybės tarpinstitucinė grupėVirginija Čerkauskienė,
tel. (0 427) 69 069, mob. +370 659 92 521,
el. p. [email protected]
Daiva Stonienė
Reda Každailienė
Vaida Samušienė
Indrė Skirmantaitė
Rolandas Karčiauskas
Rima Bivainienė
Laura Šumskienė
Edita Pleškaitė
Danutė Jakubkienė
Vilma Tifelienė
Komisija ilgalaikėms paskoloms pirktiArūnas Kasparavičius,
tel. (0 427) 69 157, mob. +370 686 81 987,
el. p. [email protected]
Vaida Linikienė
Laima Petrauskienė
Vida Sinkevičienė
Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijaReda Každailienė,
tel. (0 427) 69 065, mob. +370 610 69 881,
el. p. [email protected]

Kęstutis Kneižys
(pirmininko pavaduotojas)
Vilma Chmieliauskienė
(sekretorė)

Vitalijus Kupreščenko
Artūras Saikavičius

Nenukirsto miško pardavimo asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių komisijaDanutė Laivienė,
tel. (0 427) 69 052, +370 659 92 849,
el. p. [email protected]
Kęstutis Kneižys
urėdijos girininkas
seniūnijos seniūnas
Turto vertės nustatymo komisijaApolinaras Jasaitis,
tel. (0 427) 61 148, +370 616 99 478,
el. p. [email protected]
Dalius Vaitkevičius
Romas Balčiūnas
Kęstutis Leškys
Gėnovaitė Melešiutė
Savivaldybės administracijos nereikalingam arba netinkamam (negalimam) naudoti turtui pripažinti komisijaRomas Balčiūnas,
tel. (0 427) 69063,
el. p. [email protected] 

Laimonas Nyderis
Vida Žalpienė
Irmantas Kasparas

Rangos darbų defektams nustatyti (daugiabučių namų atnaujinimas) komisijaDanutė Laivienė,
tel. (0 427) 69 052, +370 659 92 849,
el. p. [email protected]
Ramūnas Vaitiekūnas 
Kęstutis Kneižys
UAB „Kelmės vietinis ūkis“ atstovas 
Teritorijų planavimo komisijaVitalijus Kupreščenko,
tel. (0 427) 69 070,
el. p. [email protected]

Priešgaisarinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento
prie VRM įgaliotas atstovas

Regiono aplinkos apsaugos
departamento prie AM
įgaliotas atstovas

Visuomenės sveikatos centro 
įgaliotas atstovas

Kultūros paveldo departamento
prie KM  įgaliotas atstovas

Regioninių parkų direkcijų
įgaliotieji atstovai

Inžinerinių tinklų,
susisiekimo komunikacijų
savininkai ar jų 
įgaliotieji atstovai

Kelmės rajono specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų suderinamumo nagrinėjimo komisijatel. (0 427) 69 070,
el. p.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyriaus įgaliotas atstovas

Saugomų teritorijų direkcijos įgaliotas atstovas, pagal priskirtą regioninio parko teritoriją (Tytuvėnų regioninio parko, Dubysos regioninio parko, Kurtuvėnų regioninio parko ar Varnių regioninio parko)

Virginija Kneižienė – komisijos sekretorė

Strateginio planavimo darbo grupėSavivaldybės administracijos direktorius,
tel. (0 427) 69 053

Justina Zaleckienė – pirmininko pavaduotoja

Laima Tyliutė
Arūnas Kasparavičius
Reda Každailienė
Vitalijus Kupreščenko
Sonata Venckienė
Mantas Ralys
Vida Sinkevičienė
Irena Kairienė
Vaida Ulvydienė
Joana Miliauskienė
Indrė Skirmantaitė
Ramūnas Vaitiekūnas

Savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programų atrankos ir vertinimo komisijaDanutė Laivienė,
tel. (0 427) 69 052, +370 659 92 849,
el. p. [email protected]
Rima Rimdeikienė
Vida Sinkevičienė
Daiva Stonienė
Sonata Venckienė
Kelmės rajono savivaldybės mokytojų atestacijos apeliacinė komisijaIeva Lasauskienė,
tel. (0 427) 69072,
el. p. [email protected]
Daiva Stonienė 
Rita Andrulienė
Aurelija Mickūnienė
Beata Pralgauskienė
Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijaSonata Venckienė,
tel. (0 427) 69 072,
el. p. [email protected]
Rima Rimdeikienė
Nomeda Jokubauskienė
Vaidotas Monkevičius
Saulius Michailovas
Irma Stankuvienė
Daiva Stonienė
Komisija parinkti Kelmės rajono savivaldybės melioracijos objektus melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbams, valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti – valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teiseJoana Miliauskienė,
tel. (0 427) 61142, +370 616 46 897,
el. p. [email protected] 
Apolinaras Jasaitis
Arūnas Kasparavičius
Raimonda Parnarauskienė
Remigijus Reimeris
Viešojo pirkimo komisija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) melioracijos funkcijoms atlikti reikalingoms prekėms, paslaugoms ir darbams pirktiArūnas Kasparavičius,
tel. (0 427) 69157, +370 686 81 987,
el. p. [email protected]
Joana Miliauskienė
Apolinaras Jasaitis
Remigijus  Reimeris
Marius Šarauskas
Viešojo pirkimo komisija valstybės investicijų programoje numatytų melioracijos projektų įgyvendinimui reikalingoms prekėms, paslaugoms ir darbams pirktiArūnas Kasparavičius,
tel. (0 427) 69157, +370 686 81 987,
el. p. [email protected]
Joana Miliauskienė
Apolinaras Jasaitis
Remigijus  Reimeris
Marius Šarauskas
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus specialiosios paskirties blankų, pašto, renginių išlaidų, kanceliarinių, ūkinių prekių, eksploatacinių medžiagų ir kompiuterių priedų, transporto priemonių atsarginių dalių, skirtų remontuoti arba pakeisti susidėvėjusias, nurašymo komisijaApolinaras Jasaitis,
tel. (0 427) 61148, +370 616 99 478,
el. p. [email protected] 
Sigita Vasiliauskienė 
Marius Šarauskas
Komisija Kelmės rajono savivaldybės nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamų ligų židinių likvidavimo ir (arba) dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, įvertinimoJoana Miliauskienė,
tel. (0 427) 61142, +370 616 46 897,
el. p. [email protected] 
Vytautas Barkauskas
Jurgita Reimerienė
Arūnas Vileikis
seniūnijos seniūnas
Reprezentacinių išlaidų nurašymo komisijaVaida Kaulokienė,
tel. (0 427) 69063, +370 659 27 923,
el. p. [email protected]
Dalia Miklovienė
Raimonda Lisauskienė
Albina Rukienė
Daugiabučių namų rėmimo programos komisija

Dalia Miklovienė
tel. +370 699 17 706
el. p. [email protected]

Milda Valiuškevičienė
Antanas Narkus
Laima Petrauskienė
Vaida Kaulokienė
Rita Grišienė
Ilgalaikio turto esminio pagerinimo darbams įvertinti komisijaJovita Navickaitė-Lauciuvienė,
tel. (0 427) 69 063,
el. p. [email protected]
Jovita Navickaitė-Lauciuvienė
Vida Žalpienė
Albina Rukienė
Dalius Vaitkevičius
Antanas Narkus
Socialinio būsto nuomos klausimams spręsti komisijaJolanta Dausinienė,
tel. (0 427) 69 065, +370 659 67 544,
el. p. [email protected]

Jolanta Dausinienė
Jovita Navickaitė-Lauciuvienė
Virginija Čerkauskienė
Arūnas Kasparavičius
Irena Želvienė
Antanas Narkus
Daiva Stonienė

Kelmės rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo turto nuomos komisijaVaida Kaulokienė,
tel. (0 427) 69063, +370 659 27 923,
el. p. [email protected]
Jovita Navickaitė-Lauciuvienė
Raimonda Lisauskienė
Vidas Račas
Laima Petrauskienė
Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono komisijaVaida Kaulokienė,
tel. (0 427) 69063, +370 659 27 923,
el. p. [email protected]
Jovita Navickaitė-Lauciuvienė
Laima Petrauskienė
Arturas Baltrukas
Raimonda Lisauskienė
Viešo prekių aukciono organizavimo ir vykdymo komisijaRomas Balčiūnas,
tel. (0 427) 69 063,
el. p. [email protected]
Jovita Navickaitė-Lauciuvienė
Dainius Gudavičius
Kelmės rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančių statinių kasmetinėms ir neeilinėms apžiūroms vykdyti komisijaTomas Dirbanauskas
tel. (0 427) 69 055
el. p. [email protected]
Stasys Jokubauskas
Antanas Narkus
Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), įtraukimo į apskaitą komisijaVaida Kaulokienė,
tel. (0 427) 69063, +370 659 27 923,
el. p. [email protected]
Romas Balčiūnas
Seniūnijos seniūnas
Apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto, kuriam taikomas Kelmės rajono savivaldybės tarybos nustatytas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo nuolatinė komisijaVaida Kaulokienė,
tel. (0 427) 69063, +370 659 27 923,
el. p. [email protected]
Tomas Dirbanauskas
Kęstutis Leškys
Jovita Navickaitė-Lauciuvienė
Kanceliarinių, ūkinių prekių, eksploatacinių medžiagų ir kompiuterių priedų nurašymo komisijaVaida Kaulokienė,
tel. (0 427) 69063, +370 659 27 923,
el. p. [email protected]
Jurgita Janušauskienė
Raimonda Lisauskienė
Raimonda Parnarauskienė
Transporto priemonių atsarginėms dalims, skirtoms remontuoti arba pakeisti nusidėvėjusias, nurašymo komisijaVaida Kaulokienė,
tel. (0 427) 69063, +370 659 27 923,
el. p. [email protected]
Romas Balčiūnas
Raimonda Lisauskienė
Albina Rukienė
Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijatel. (0 427) 69 070,
el. p.

Raimonda Parnarauskienė

seniūnijos seniūnas

Darius Laurinavičius,
aplinkos apsaugos
departamento Kelmės rajono
agentūros vedėjas,
arba saugomos teritorijos
direkcijos atstovas

Kelius prižiūrinčios tarnybos
atstovas

Komunalinių atliekų tvarkymo klausimais nagrinėjimo komisijaRaimonda Parnarauskienė,
tel. (0 427) 69 055, +370 602 69 094,
el.p. [email protected] 

Arūnas Kasparavičius

Eugenijus Plučas,
UAB „Kelmės vietinis ūkis“
atliekų tvarkymo vadovas

seniūnijos seniūnas

Kelmės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos klausimų nagrinėjimo darbo grupėRaimonda Parnarauskienė,
tel. (0 427) 69 055, +370 602 69 094,
el.p. [email protected] 
Mantas Ralys
Arturas Baltrukas
Darius Laurinavičius,
aplinkos apsaugos
departamento Kelmės rajono
agentūros vedėjas,
arba saugomos teritorijos
direkcijos atstovas
Kelmės rajono savivaldybės nuolatinė komisija medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiuotiRaimonda Parnarauskienė,
tel. (0 427) 69 055, +370 602 69 094,
el.p. [email protected]

Arūnas Kasparavičius

Valdas Gasiūnas,
Tytuvėnų miškų urėdijos
vyr. miškininkas

Apolinaras Jasaitis

Vitalijus Leskauskas,
Kelmės rajono medžiotojų
ir žvėrių draugijos
medžioklės žinovas

seniūnijos seniūnas

Nuolatinė Kelmės rajono savivaldybės administracijos maršrutų nustatymo, keitimo, panaikinimo, nuostolių susidariusių dėl viešųjų  paslaugų teikimo reguliaraus susisiekimo maršrutuose vertinimo bei vežimo tarifų dydžių nustatymo komisijaVaida Kaulokienė,
tel. (0 427) 69 063, +370 659 27 923,
el. p. [email protected]
Milda Valiuškevičienė
Birutė Adomavičienė
Saulius Michailovas
Irena Želvienė
Komisija savivaldybės administracijos darbuotojų prašymams dėl profesinio stažo įvertinimo nagrinėtiArūnas Kasparavičius,
tel. (0 427) 69 157, +370 686 81 987,
el. p. [email protected]
Irena Kairienė
Vida Sinkevičienė
Vaida Kaulokienė
Kelmės rajono savivaldybės metų kultūros darbuotojo premijos skyrimo komisijaDanutė Laivienė,
tel. (0 427) 69 052, +370 659 92 849,
el. p. [email protected]
Rima Rimdeikienė – sekretorė
Jadzė Gaupšienė
Ingrida Makauskienė – Kelmės seniūnijos Kalnų seniūnaitijos seniūnaitė
Sonata Venckienė
Romas Atkočaitis
Dailės kūrinių statymo (įrengimo) komisijatel. (0 427) 69 070,
el. p.
Sonata Venckienė
Kelmės rajono savivaldybės administracijos seniūnai
Leidinių leidybos finansavimo iš Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšų vertinimo komisijatel.
el. p.
Sonata Venckienė – sekretorė
Emilija Kvietkuvienė
Egidijus Ūksas
Rita Ščiglinskienė
Živilė Gerčienė
Kelmės rajono savivaldybės administracijos darbo tarybaArtūras Baltrukas,
tel. +370 686 98 597,
el. p. [email protected]
Sonata Venckienė – sekretorė
Ligita Kundrotienė
Valdas Ivanauskas
Ramūnas Vaitiekūnas
Paskutinio atnaujinimo data: 2024-06-25