Finansiniai įsipareigojimai

  • 2022 m. lapkričio 7 d. kreditavimo sutartis Nr. 2022016757/SŽ-395 su AB SEB banku dėl ilgalaikės paskolos. Paskolos suma – 509 060 Eur. Paskolos lėšos naudojamos investiciniams projektams finansuoti (Savivaldybės Tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. T-292 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“).

 

  • 2021 m. birželio 29 d. kreditavimo sutartis Nr. 2021008744/SŽ-685 su AB SEB banku dėl ilgalaikės paskolos. Paskolos suma – 593 200 Eur. Paskolos lėšos naudojamos investiciniams projektams finansuoti (Savivaldybės Tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T-168„Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“).
  • 2021 m. sausio 14 d. suteiktas garantas UAB „Kelmės vanduo“ ilgalaikei paskolai imti. Garanto suma – 152 888,73 Eur (iš jų: ilgalaikė paskola 149 597,58 Eur, palūkanos 3 291,15 Eur). Paskolos lėšos naudojamos investiciniam projektui „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje“.
  • 2020 m. birželio 4 d. kreditavimo sutartis Nr. 188768730-K4/SŽ-580 su Luminor Bank AS dėl ilgalaikės paskolos. Paskolos suma – 820 500 Eur. Paskolos lėšos naudojamos investiciniams projektams finansuoti (Savivaldybės Tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. T-144„Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“).
  • 2020 m. vasario 20 d. patikslintas 2018 m. kovo 14 d. suteiktas garantas UAB „Kelmės vanduo“ ilgalaikei paskolai imti. Patikslinta garanto suma – 633 800 Eur. Paskolos lėšos naudojamos investiciniam projektui „Kelmės r. gyvenviečių vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“.
  • 2019 m. spalio 30 d. kreditavimo sutartis Nr. 0661912020232-68/SŽ-904 su AB SEB banku dėl ilgalaikės paskolos. Paskolos suma – 549 080 Eur. Paskolos lėšos naudojamos investiciniams projektams finansuoti (Savivaldybės Tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. T-314 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“).
  • 2019 m. birželio 12 d. kreditavimo sutartis Nr. 0661912020153-68/SŽ-585 su AB SEB banku dėl ilgalaikės paskolos. Paskolos suma – 589 000 Eur. Paskolos lėšos naudojamos investiciniams projektams finansuoti (Savivaldybės Tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. T-153 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“).
Paskutinio atnaujinimo data: 2022-12-16