Atviri duomenys

Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

Visi šalies atviri duomenys yra skelbiami Lietuvos atvirų duomenų portale, kurio tvarkytojas yra IVPK (Informacinės visuomenės plėtros komitetas).

Kelmės rajono savivaldybės duomenys yra atveriami vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės administracijos duomenų atvėrimo taisyklėmis, patvirtintomis Administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A-721

ELEKTRONINIŲ RECEPTŲ DUOMENŲ ATVĖRIMAS:

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), prisidėdama prie Vyriausybės programos iniciatyvos „Atviri duomenys – naujos galimybės verslui ir žmonėms“ įgyvendinimo, inicijavo elektroninių receptų duomenų atvėrimą. Bendradarbiaujant su valstybės įmone Registrų centras, palaipsniui yra atveriami elektroninių receptų duomenų rinkiniai: kol kas atveriami išrašytų elektroninių receptų duomenys, t. y. gyventojams paskirtų vaistų, ateityje numatoma atverti duomenis ir apie išduotus, t. y. gyventojų įsigytus vaistus. Ši iniciatyva leis sveikatos priežiūros institucijoms, verslui, startuoliams ir mokslininkams naudoti ir pritaikyti receptų duomenis įvairiems tyrimams. 

Elektroninių receptų duomenys pateikiami Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (ESPBI IS) ir pasiekiami per Lietuvos atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Šiuo metu atverti 2021 metų el. receptų duomenys, taip pat ruošiamasi atverti duomenų sankaupas ir už kitus laikotarpius.

Elektroninių receptų duomenų atvėrimas – suinteresuotų šalių darbo efektyvinimo priemonė. Šis žingsnis sudaro technologines galimybes vartotojams pateikiamuose duomenų rinkiniuose ieškoti juos dominančios informacijos ir, remiantis ja, atlikti reikiamus sprendimus. Tai atveria platesnes galimybes ne tik grįsti politinius sprendimus, tačiau sudaro palankesnes sąlygas vystyti mokslinius tyrimus, kurti inovacijas ir kt.

Maksimaliai atverti viešojo sektoriaus valdomi duomenys ir pagerintas jų prieinamumas kelia sveikatos sektoriaus valdomos informacijos kokybę bei užtikrina skaidrumą. Kitas ne mažiau svarbus aspektas ir siekis, atveriant duomenų panaudojimo galimybes, – didinti visuomenės pasitikėjimą, kad nuasmenintų sveikatos duomenų naudojimas yra saugus ir naudingas pacientams, mokslui, sveikatos priežiūros sistemai ir verslui.

Elektroninių receptų duomenų rinkiniai po truputį pildomi ir 2022 m. įrašais.

Nuo 2020 m. veikiančiame data.gov.lt portale jau yra paviešinta daugiau kaip 680 aukštos kokybės duomenų rinkinių. Tai leidžia vieno langelio principu verslui ir visuomenei patogiai gauti ir naudoti viešojo sektoriaus tvarkomus duomenis.

 Šiuo metu Informacinės visuomenės plėtros komitetas įgyvendina projekto „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“ II etapą. Tarp projekto dalyvių yra septynios SAM pavaldžios įstaigos, ruošiamasi iki 2023 m. kovo 31 d. atverti apie 60 šių institucijų tvarkomų duomenų rinkinių Lietuvos atvirų duomenų portale.

Paskutinio atnaujinimo data: 2024-06-21