Savivaldybės tarybos nariai

Kelmės rajono savivaldybės tarybos nariai ir meras

Kelmės rajono savivaldybės tarybą sudaro 25 nariai, atstovaujantys 7 politinėms partijoms ir sąjungoms. Veikia 5 komitetai. Tarybos posėdžiai vyksta 1 kartą per mėnesį (ypatingais atvejais gali būti šaukiami ir dažniau). Šios Tarybos kadencija yra 2023–2027 m.

Savivaldybės tarybos, mero, vicemero, kolegijos, komitetų ir komisijų bei atskirų tarybos narių veiklos tvarką ir formas nustato Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas.

Ildefonsas Petkevičius

Ildefonsas Petkevičius

Partija „Laisvė ir teisingumas“

Meras

 Taryboje turi mandatų:

  • Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – 1
  • Liberalų sąjūdis – 2
  • Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – 2
  • Lietuvos žaliųjų partija – 2
  • Lietuvos socialdemokratų partija – 6
  • Partija „Laisvė ir teisingumas“ – 10
  • Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – 2

 

Tarybos narių pareiškimai:

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2023–2027 metų kadencijos narių sąrašas

Daiva Antanavičienė

Daiva Antanavičienė

Lietuvos regionų partija

Socialinių klausimų ir sveikatos komitetas

Neringa Bagdonavičienė

Neringa Bagdonavičienė

Lietuvos socialdemokratų partija

Socialinių klausimų ir sveikatos komitetas

Vytautas Barkauskas

Vytautas Barkauskas

Partija „Laisvė ir teisingumas“

Socialinių klausimų ir sveikatos komitetas

Rimas Bertašius

Rimas Bertašius

Partija „Laisvė ir teisingumas“

Investicijų, ūkio ir kaimo reikalų komitetas

Albertas Brazas

Albertas Brazas

Partija „Laisvė ir teisingumas“

Biudžeto ir ekonomikos komitetas

Zigmas Filipavičius

Zigmas Filipavičius

Partija „Laisvė ir teisingumas“

Investicijų, ūkio ir kaimo reikalų komitetas

Eimantas Gajauskas

Eimantas Gajauskas

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Švietimo, kultūros ir teisėtvarkos komitetas

Dainius Ivoškis

Dainius Ivoškis

Lietuvos socialdemokratų partija

Investicijų, ūkio ir kaimo reikalų komitetas. Savivaldybės tarybos opozicijos lyderis

Irena Janušienė

Irena Janušienė

Lietuvos socialdemokratų partija

Švietimo, kultūros ir teisėtvarkos komitetas

Tadas Kasparas

Tadas Kasparas

Partija „Laisvė ir teisingumas“

Socialinių klausimų ir sveikatos komitetas

Evaldas Kmitas

Evaldas Kmitas

Liberalų sąjūdis

Investicijų, ūkio ir kaimo reikalų komitetas

Jolita Koryznienė

Jolita Koryznienė

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“

Investicijų, ūkio ir kaimo reikalų komitetas, Kontrolės komitetas

Emilija Kvietkuvienė

Emilija Kvietkuvienė

Lietuvos socialdemokratų partija

Švietimo, kultūros ir teisėtvarkos komitetas

Vitalija Lukoševičienė

Vitalija Lukoševičienė

Lietuvos socialdemokratų partija

Socialinių klausimų ir sveikatos komitetas

Lina Milašauskienė

Lina Milašauskienė

Liberalų sąjūdis

Švietimo, kultūros ir teisėtvarkos komitetas, Kontrolės komitetas

Saulius Mockus

Saulius Mockus

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Biudžeto ir ekonomikos komitetas

Vidimantas Parnarauskas

Vidimantas Parnarauskas

Partija „Laisvė ir teisingumas“

Švietimo, kultūros ir teisėtvarkos komitetas, Kontrolės komitetas

Tautvilas Putvis

Tautvilas Putvis

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Investicijų, ūkio ir kaimo reikalų komitetas, Kontrolės komitetas

Diana Razminienė

Diana Razminienė

Partija „Laisvė ir teisingumas“

Švietimo, kultūros ir teisėtvarkos komitetas

Lina Samulytė

Lina Samulytė

Lietuvos regionų partija

Investicijų, ūkio ir kaimo reikalų komitetas, Kontrolės komitetas

Janina Skeberdienė

Janina Skeberdienė

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Socialinių klausimų ir sveikatos komitetas

Algirdas Steponkevičius

Algirdas Steponkevičius

Lietuvos socialdemokratų partija

Biudžeto ir ekonomikos komitetas, Kontrolės komitetas

Nemira Sutkienė

Nemira Sutkienė

Partija „Laisvė ir teisingumas“

Socialinių klausimų ir sveikatos komitetas

Rimantas Viršilas

Rimantas Viršilas

Partija „Laisvė ir teisingumas“

Biudžeto ir ekonomikos komitetas

Egidijus Želvys

Egidijus Želvys

Partija „Laisvė ir teisingumas“

Biudžeto ir ekonomikos komitetas

2023–2027 metų kadencijos Kelmės rajono savivaldybės taryba

Kelmės rajono savivaldybės taryba 2023–2027 m.

2023 metais po savivaldybių tarybų ir merų rinkimų keitėsi Savivaldybės Tarybos sudėtis: į Tarybą išrinkta 15 naujų narių: Daiva Antanavičienė ir Lina Samulytė (Lietuvos žaliųjų partija); Rimas Bertašius, Tadas Kasparas, Diana Razminienė, Nemira Sutkienė ir Rimantas Viršilas (Partija „Laisvė ir teisingumas); Eimantas Gajauskas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga); Irena Janušienė, Stasys Jokubauskas, Vitalija Lukoševičienė (Lietuvos socialdemokratų partija); Evaldas Kmitas ir Lina Milašauskienė (Liberalų sąjūdis); Tautvilas Putvis (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai); Jolita Koryznienė (Demokratų partija „Vardan Lietuvos“).

Meru išrinktas nuo 2021 m. lapkričio 5 d. rajono meru dirbantis meras Ildefonsas Petkevičius, nuo šiol nebebūsiantis Tarybos nariu.

2023 m. balandžio 20 d. 10 šaukimo 2023–2027 metų kadencijos pirmojo Savivaldybės tarybos posėdžio metu pateikti partijų Kelmės rajono skyrių – Laisvės ir teisingumo, Lietuvos žaliųjų partijos, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio pirmininkų pasirašyti pareiškimai dėl Savivaldybės tarybos daugumos koalicijos sudarymo (15 Tarybos narių); Lietuvos žaliųjų partijos pareiškimas dėl Lietuvos Žaliųjų partijos grupės sudarymo (2 Tarybos nariai); Laisvės ir teisingumo partijos skyriaus taryboje pareiškimas dėl Laisvės ir teisingumo frakcijos įkūrimo (10 Tarybos narių); Liberalų sąjūdžio ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pareiškimas dėl mišrios frakcijos sudarymo (3 Tarybos nariai); pareiškimas dėl Lietuvos Socialdemokratų partijos frakcijos įsteigimo (6 Tarybos nariai); Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir Demokratų „Vardan Lietuvos“ viešas pareiškimas dėl frakcijos ir opozicijos sudarymo (3 Tarybos nariai).

 2023 m. balandžio 27 d. posėdyje pateikti pareiškimai dėl Savivaldybės tarybos opozicijos sudarymo (pasirašė 6 socialdemokratų, 2 – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų, 1– Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ ir 1 – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijų nariai) ir partijos „Laisvė ir teisingumas“, Liberalų sąjūdžio, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Lietuvos žaliųjų partijos koalicijos (15 Tarybos narių) Programos „Tegul laimi žmogus“, kuri parengta vadovaujantis 2023 m. balandžio 18 d. sutartimi, sudaryta 2023–2027 m. Savivaldybės tarybos daugumos.

2023 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. T-110 Savivaldybės taryba sudarė keturis Tarybos komitetus: Biudžeto ir ekonomikos, Investicijų, ūkio ir kaimo reikalų, Socialinių klausimų ir sveikatos, Švietimo, kultūros ir teisėtvarkos. Komitetų pirmininkai ir jų pavaduotojai patvirtinti 2023 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-121: Biudžeto ir ekonomikos – Egidijus Želvys ir Rimantas Viršilas; Investicijų, ūkio ir kaimo reikalų – Evaldas Kmitas ir Lina Samulytė; Socialinių klausimų ir sveikatos – Vytautas Barkauskas ir Daiva Antanavičienė; Švietimo, kultūros ir teisėtvarkos – Vidimantas Parnarauskas ir Lina Milašauskienė.

2023 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-122 patvirtinta Savivaldybės kolegija. Ją sudarys Vietos savivaldos įstatymu reglamentuotos personalijos: Antikorupcijos  ir Etikos komisijų pirmininkai, Savivaldybės meras, vicemeras ir Administracijos direktorius, Savivaldybės Tarybos visų komitetų pirmininkai ir Savivaldybės tarybos opozicijos lyderis.

 

2019–2023 metų kadencijos Kelmės rajono savivaldybės taryba po paskutinio 2023 metų kovo 23 dienos posėdžio

Privačių interesų deklaracijas galima rasti ČIA.
Juridinio asmens kodo laukelyje rašyti kodą 188768730.

Informacija
apie Tarybos narių kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidas