Garbės piliečiai ir apdovanojimai

2013 m. rajono savivaldybė teikė mero pavaduotojo Zenono Mačerniaus kandidatūrą apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“. Tų pačių metų spalio mėnesį vykusiame iškilmingame Savivaldos dienos minėjime Lietuvos savivaldybių asociacija apdovanojo Zenoną Mačernių „Auksinės krivūlės riterio“ ženklu už aktyvią politinę veiklą sprendžiant vietos savivaldos problemas, skatinant kaimo bendruomenes aktyviai projektinei veiklai.

Eil. Nr.Garbės piliečio pažymėjimo ir medalio Nr.Rajono tarybos sprendimo, kuriuo suteiktas garbės piliečio vardas, data ir Nr.Garbės piliečio vardas, pavardė, gimimo metaiPažymėjimo ir medalio įteikimo data
1.0012002 m. rugsėjo 23 d. sprendimas Nr. 601GUNVALD  KARLSSON 1928-01-262002 m. spalio 30 d. rajono tarybos posėdžio metu
2.0022003 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. 772GERTRAUD  NEBECK 1927-12-012003 m. balandžio 18 d. rajono tarybos posėdžio metu
3.0032003 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. 771WOLFGANG VON STETTEN 1941-01-22  2003 m. rugpjūčio 27 d. rajono tarybos posėdžio metu  
4.0042005 m. balandžio 26 d. sprendimas
Nr. T-93
ANTANAS MIKALAJŪNAS 1914-04-08  2005-04-30 atiduota R. Bielskiui (Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos direktoriui)  
5.0052006 m. sausio 26 d. sprendimas Nr.T-7ADOLFAS  ŠLEŽEVIČIUS 1948-02-02  2006 m. vasario 21 d. rajono tarybos posėdžio metu  
6.0062007 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T-449MYKOLAS  MICHELBERTAS 1939-03-09  2008 m. sausio 24 d. rajono tarybos posėdžio metu  
7.0072007 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T-448VYTAUTAS  DUDĖNAS 1937-06-08  2008 m. vasario 14 d. rajono tarybos posėdžio metu  
8.0082008 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. T-376ELENA  SKAUDVILAITĖ 1935-05-12  2008 m. gruodžio 23 d. rajono tarybos posėdžio metu  
9.0092010 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. T-18  ANTANAS  RAČAS 1940-08-262010 m. kovo 24 d. rajono tarybos posėdžio metu
10.0102011 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T-38  ALGIMANTAS PETROVAS 1951-11-122011 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centre
11.0112013 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T-1  VLADAS KALVAITIS 1929-06-272013 m. vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centre
12.0122014 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T-1  KOSTAS ARVASEVIČIUS 1949-02-272014 m. vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centre
13.0132016 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T-5  JONAS JAGMINAS 1949-06-202016 m. vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centre
14.0142016 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T-6  ZENONAS MAČERNIUS 1947-05-012016 m. vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centre
15.0152017 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T-35ALFONSAS EIDINTAS2017 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centre
16.0262017 m. vasario 23 d. Sprendimas Nr. T-36  ALGIS PETRAS KRUTKEVIČIUS (po mirties)2017 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centre
17.0272017 m. vasario 23 d. Sprendimas Nr. T-37  JUOZAPAS RAZMANTAS (po mirties)2017 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centre
Eil. Nr.Rajono tarybos sprendimo dėl apdovanojimo  garbės ženklu data ir Nr.Piliečio vardas, pavardė, gimimo metaiApdovanojimo įteikimo dataApdovanojimas suteiktas už nuopelnus
1.2010 m. kovo 24 d. sprendimas Nr. T-81  VYTAUTAS  JONAS  PIKTURNA 1930-04-232010 m. balandžio 6 d. rajono tarybos narių 1990–1995 ir 2007–2011 m. kadencijų susitikimo metuUž aktyvią visuomeninę veiklą, pilietiškumą, demokratiškumą ir toleranciją plėtojant savivaldą rajone
2.2010 m. gegužės 20 d. sprendimas Nr. T-153JANUŠAS  ROSLANAS 1962-10-302010 m. gegužės 29 d. Liaudies meno šventės metuUž ilgametį ir sėkmingą tarptautinio bendradarbiavimo tarp Bilgorajaus miesto ir Kelmės rajono savivaldybės plėtojimą
3.2010 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. T-298ZIGMAS MAČIJAUSKAS
1954-11-12
2010 m. lapkričio 25 d. rajono savivaldybės tarybos posėdžio metuUž nuoširdų ir sąžiningą darbą rūpinantis Kelmės miesto tvarkymu, jo įvaizdžio kūrimu
4.2011 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. T-1ELENA BURDULIENĖ 1928-12-052011 m. vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centreUž aktyvią, ilgametę pedagoginę bei kultūrinę veiklą, indėlį tyrinėjant ir saugojant Šaukėnų krašto kultūrinį paveldą
5.2011 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. T-2VYTAUTAS  JAGMINAS 1930-11-122011 m. vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centreUž ilgametį nuoširdų ir sąžiningą pedagoginį darbą, aktyvaus sportinio gyvenimo Tytuvėnų krašte organizavimą, daugkartinių respublikinių ir tarptautinių varžybų nugalėtojų parengimą, Kelmės rajono garsinimą Lietuvoje ir užsienio šalyse
6.2012 m. sausio 27 d. sprendimas Nr.T-1ONA JANKAUSKIENĖ 1942-07-192012 m. vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centreUž ilgametę ir reikšmingą kūrybinę veiklą, liaudies šokio meno ir kultūros tradicijų Užvenčio krašte puoselėjimą
7.2012 m. sausio 27 d. sprendimas Nr.T-2LEONAS ALGIRDAS LIPEIKA 1943-04-242012 m. vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centreUž ypatingus pasiekimus profesiniame darbe, aktyvią ir ilgametę kūrybinę muzikinę veiklą, svarų indėlį į rajono kultūrinį gyvenimą
8.2012 m. sausio 27 d. sprendimas Nr.T-3LIUDAS DAJORAS 1928-08-102012 m. vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centreUž verslo plėtrą rajone ir filantropinę veiklą
9.2012 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. T-197ROMUALDAS  APANAVIČIUS 1947-12-012012 m. liepos 9 d. Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursų atidarymo metuUž ilgametę, reikšmingą mokslinę ir praktinę veiklą, organizuojant Kelmėje etnomuzikavimo ir tradicinių amatų kursus
10.2012 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. T-198EDVARDAS DIRMEIKIS 1932-04-012012 m. liepos 6 d. Valstybės dienos minėjimo metu Kelmės krašto muziejujeUž reikšmingą kraštotyrinę ir muziejinę veiklą saugant Kražių istorinę ir kultūrinę atmintį
11.2012 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. T-199ALFONSAS MOTUZAS 1955-11-222012 m. liepos 9 d. Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursų atidarymo metuUž reikšmingą mokslinę tiriamąją ir praktinę veiklą, saugant ir populiarinant Kelmės krašto katalikišką etninę kultūrą
12.2012 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. T-200VACLOVAS RIMKUS 1929-02-072012 m. liepos 5 d. Užvenčio muziejaus atidarymo metuUž reikšmingą kraštotyrinę ir muziejinę veiklą, puoselėjant Kelmės krašto istorinės, kultūrinės atminties išsaugojimą ir sklaidą
13.2013 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T-2ALGIMANTAS ARMONAS 1957-10-242013 m. vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centreUž  ilgametį ir reikšmingą kūrybos indėlį į teatro meną, Kelmės krašto vardo garsinimą šalyje ir užsienyje
14.2013 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T-3STEPAS DZIMIDAS 1942-11-262013 m. vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centreUž ilgametį prasmingą darbą, svarų indėlį kuriant Kelmės rajono senų ir neįgalių asmenų socialinę gerovę ir Liolių kultūrinę aplinką
15.2013 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T-4LARISA RAROVSKAJA 1952-05-312013 m. vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centreUž ilgametę ir aktyvią visuomeninę veiklą gerinant Kelmės rajono sergančiųjų diabetu gyvenimo kokybę
16.2013 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. T-150ROBERTAS ŠERVENIKAS 1966-04-012013 m. birželio 16 d. Tytuvėnų festivalio atidarymo metu Tytuvėnų bažnyčiojeUž ilgametę ir aktyvią profesionalios muzikinės kultūros sklaidą organizuojant Tytuvėnų vasaros festivalį bei Tytuvėnų vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje
17.2013 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T-180VIDMANTAS FOKAS 1958-01-102013 m. rugpjūčio 15 d. Kražių festivalio metuUž Kražių kultūrinio ir dvasinio gyvenimo puoselėjimą bei ilgametę filantropinę veiklą
18.2014 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T-2JANINA SAMUŠIENĖ 1954-03-112014 m. vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centreUž ilgametę, aktyvią ir nuoširdžią veiklą bei rūpinimąsi Kelmės rajono gyventojais, turinčiais regėjimo negalią
19.2014 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T-163VYTAUTAS JARUTIS 1936-10-162014 m. liepos 15 d. Užventyje V menininkų plenero metuUž aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą organizuojant tradicinio meno plenerus, Lietuvos šviesuolių atminties įamžinimą ir kultūrinės erdvės Užventyje kūrimą
20.2015 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T-20POVILAS SABAITIS 1950-04-092015 m. vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centreUž ilgametę ir reikšmingą profesinę veiklą, sportininkų, garsinusių Kelmės rajoną šalyje ir užsienyje, paruošimą
21.2016 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T-7RIMTAUTAS KAVALIAUSKAS 1948-09-042016 m. vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centreUž aktyvią politinę, visuomeninę veiklą, bendradarbiavimo skatinimą ir socialinės atskirties mažinimą Kelmės rajone
22.2018 m. sausio 25 d. sprendimas Nr. T-1ILDEFONSAS PETKEVIČIUS 1958-09-242018 m. vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centreUž aktyvią visuomeninę veiklą ir verslo dvasios puoselėjimą Kelmės rajone
23.2018 m. sausio 25 d. sprendimas Nr. T-22STANISLOVAS BRUŽAS 1940-05-082018 m. vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centreUž aktyvią šviečiamąją, kultūrinę ir bendruomeninę veiklą Kelmės rajone
24.2019 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. T-1ALVYDAS GEŠTAUTAS 1957-07-182019 m. vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centreUž aktyvią visuomeninę veiklą, tarptautinių ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimą
25.2019 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. T-2JOHANNES WOLFGANG GARTE 1950-05-262019 m. balandžio mėnesio vokiečių kalbos dienų renginio rajone metuUž aktyvią ir reikšmingą šviečiamąją veiklą Kelmės rajone, teikiamą finansinę paramą švietimo įstaigoms, tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo plėtojimą bei Kelmės vardo garsinimą Europoje
26.2019 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. T-3ALVYDAS KNYZELIS 1968-04-072019 m. vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centreUž aktyvią ir reikšmingą kūrybinę bei šviečiamąją veiklą, puoselėjant Kelmės krašto etninę kultūrą, profesionalųjį ir mėgėjų meną
27.2020 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. T-40MARIJONA ŠEDIENĖ 1943-02-012020 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centreUž ypatingus pasiekimus profesinėje veikloje ir aktyvią visuomeninę veiklą
28.2020 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. T-41REINHARDAS KREBSAS 1959-02-102020 m. balandžio mėnesio vokiečių kalbos dienų renginio rajone metuUž tarptautinių ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimą
29.2020 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. T-42PETRAS RAČKAUSKAS 1949-08-192020 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centreUž verslo plėtrą Kelmės rajone
30.2021 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. T-17ROMAS ČERKAUSKAS 1957-01-012021 m. rugpjūčio 14 d. „Tytuvos“ šventės metu, Tytuvėnams minint miesto 750 jubiliejųUž tarptautinių ryšių, tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimą ir aktyvią visuomeninę veiklą
31.2022 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. T-1NIJOLĖ SAIMININKIENĖ 1958-04-182022 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centreUž aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą puoselėjant Kelmės krašto profesionalųjį meną, bei kitą kultūrinę ir šviečiamąją veiklą
32.2022 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. T-2ALBINAS SIGITAS PALAIKIS 1936-06-17 Už aktyvią visuomeninę bei filantropinę veiklą Kelmės rajone
Paskutinio atnaujinimo data: 2022-09-14