Savivaldybės tarybos sudarytos komisijos

Komisijos, tarybos
pavadinimas
Pirmininko vardas, pavardė,
tel., 
el. paštas
Nariai
Bendruomenės sveikatos tarybaLina Nekrašė
Tel. d. (8 427) 52 239 
El. p. [email protected]
Sigita Butnorienė
Jolanta Dausinienė
Regina Karašauskytė
Danutė Laivienė
Stasys Lekšas
Dalė Leliukienė
Alma Mackevičienė
Lijana Radvanskienė
Šeimos komisijaDanutė Laivienė
Tel. d. (8 427) 69 052
Mob. 8 659 92 849
El. p. [email protected]
Neringa Bagdonavičienė
Lina Nekrašė
Virginija Čerkauskienė
Mindaugas Grigalius
Daiva Ignotaitė
Reda Každailienė
Vaida Linikienė
Lina Milašauskienė
Saulius Mockus
Daiva Stonienė
Aušra Sutkuvienė
Lina Šimkevičienė
Laura Šumskienė
Irena Pobrėžienė
Etikos komisijaDalia Balčiūnienė
Mob. 8 611 26 368
El. p. [email protected]
Neringa Bagdonavičienė
Stasys Lekšas
Reda Mažonavičienė
Ingrida Makauskienė
Irena Sabaliauskienė
Edmundas Zaleckas
Eismo saugumo komisijaStasys Jokubauskas 
Tel. d. (8 427) 69 053
Mob. 8 687 78 933
El. p. [email protected]
Romas Atkočaitis
Teisutis Beržinskas
Jolanta Dausinienė
Gytis Juchnevičius
Mantas Ralys
Vaidas Sejūnas
Egidijus Ūksas
Garbės piliečio vardo suteikimo ir garbės ženklo „Už nuopelnus Kelmės rajonui“ skyrimo kandidatų atrankos komisijaIldefonsas Petkevičius,
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 658 48 004
El. paštas [email protected]
Stasys Jokubauskas
Egidijus Ūksas
Vytautas Barkauskas
Kęstutis Bilius
Emilija Kvietkuvienė
Alvydas Geštautas
Gintautas Astašauskas
Sonata Venckienė
Rima Rimdeikienė, sekretorė
Neįgaliųjų reikalų komisija Birutė Alūzienė – pirmininkė
Jūratė Baliutavičienė
Ramūnas Baranauskas
Vytautas Brakauskas
Sigita Butnorienė
Aldona Kvintufelienė
Danutė Laivienė
Daiva Pocevičienė
Lijana Radvanskienė
Janina Samušienė
Erminijus Simonavičius
Dalia Viliūnienė
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijaArūnas Kasparavičius
Tel. (8 427) 69 157
Mob. 8 686 81 987
El. p. [email protected]
Ramūnas Baranauskas
Rokas Laurinaitis
Janina Samušienė
Lijana Radvanskienė
Nevyriausybinių organizacijų taryba Aurimas Goris
Lina Urbelytė
Dalia Viliūnienė
Lina Mikalajūnaitė
Kęstutis Razminas
Sigita Butnorienė
Salomėja Ramanauskienė
Dalia Skardžiuvienė
Kęstutis Bilius
Janina Skeberdienė
Egidijus Ūksas
Bendruomeninių organizacijų taryba Neringa Bagdonavičienė
Kristina Bertašienė
Regina Bogušienė
Jūratė Gotautienė
Regina Karašauskytė
Reda Každailienė
Vaida Linikienė
Dalia Skardžiuvienė
Egidijus Ūksas
Jaunimo reikalų tarybaTadas Kasparas
Mob. 8 692 05 685
El.p. [email protected]

Egidijus Ūksas, pirmininko pavaduotojas
Neringa Bagdonvičienė
Austėja Bagdonavičiūtė
Virginija Čerkauskienė
Dainius Ivoškis
Egidijus Mikovičius
Adrijus Ždanko
Rima Rimdeikienė

Sporto taryba
Nuostatai
Egidijus Ūksas
Tel.: (8427) 69 051
Mob. 8 669 74 285
El.p. e[email protected]

Neringa Bagdonavičienė
Danutė Laivienė
Justina Zaleckienė
Saulius Michailovas
Vaidotas Monkevičius
Vytautas Brakauskas
Paulius Mickūnas
Eugenijus Jafimovas
Laura Balsytė
Vygandas Každailis

Antikorupcijos komisijaJanina Skeberdienė
Mob. 8 612 51 459
El. p. [email protected]
Vilma Ancikevičienė
Daiva Aleksandravičienė
Aldona Kvintufelienė
Danutė Laivienė
Vaida Linikienė
Ingrida Savickienė
Kultūros ir meno tarybaEgidijus Ūksas
Tel. (8427) 69 051
Mob. 8 669 74 285
El.p. [email protected]
Ona Granickienė
Emilija Kvietkuvienė
Sonata Venckienė
Rita Grišienė
Dalia Miliauskienė
Nomeda Bandzienė
Martynas Dzimidas
Alina Žalandauskienė
Rita Ščiglinskienė
Rima Rimdeikienė – sekretorė
Kultūros rėmimo programos lėšų skirstymo komisijaIldefonsas Petkevičius,
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 658 48 004
El. paštas [email protected]
Rima Rimdeikienė – sekretorė  
Stasys Jokubauskas
Emilija Kvietkuvienė
Vidimantas Parnarauskas
Sonata Venckienė
Komisija literatūrinėms premijoms skirti, leidžiamiems literatūros kūriniams vertinti ir jų leidimo eilės
tvarkai nustatyti
Ildefonsas Petkevičius,
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 658 48 004
El. p. [email protected]
Sonata Venckienė – pirmininko pavaduotoja
Rima Rimdeikienė – sekretorė
Danguolė Garnienė
Valerija Puišienė
Ona-Laima Gudzinevičiūtė
Daiva Stonienė
Emilija Kvietkuvienė
Rita Grišienė
Alma Paulauskienė
Vytautas Šimkūnas
Narkotikų, alkoholio ir tabako kontrolės komisijaDanutė Laivienė
Tel. d. (8 427) 69 052
Mob. 8 659 92 849
El. p. [email protected]
Virginija Čerkauskienė
Reda Každailienė
Danutė Laivienė
Rokas Laurinaitis
Vaida Linikienė
Audronė Palubinskienė
Dalius Prakuraitis
Vaida Samušienė
Indrė Skirmantaitė
Alma Ūksienė
Sonata Venckienė
Nuolatinė statybos komisijaTel. (8 427) 69 070Konkrečių institucijų atstovai
Savivaldybės peticijų komisijaAlbertas Brazas
Mob. 8 699 63 086
El. p. [email protected]
Danutė Laivienė – pirmininko pavaduotoja
Virginija Kneižienė
Dainius Ivoškis
Arūnas Kasparavičius
Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos priežiūros komisijaStasys Jokubauskas 
Tel. d. (8 427) 69 053
Mob. 8 687 78 933
El. p. [email protected]
Tomas Adomaitis
Arnoldas Barauskis
Kęstutis Bilius
Justinas Drapanauskas
Stasys Jokubauskas
Saulius Mockus
Ingrida Savickienė
Vytautas Sirusas
Algirdas Steponkevičius
Laima Tyliutė
Egidijus Ūksas
Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programos administravimo komisijaZenonas Mačernius
Mob. 8 686 14 990
El. p. [email protected]
Andrius Augustis
Vytautas Barkauskas
Gintaras Baškys
Joana Miliauskienė
Martynas Puidokas
Egidijus Ūksas
Vytautas Vaičikauskas
Socialinės paramos klausimams spręsti komisijaDanutė Laivienė
Tel. d. (8 427) 69 052
Mob. 8 659 92 849
El. p. [email protected]
Danutė Laivienė – pirmininkė
Reda Každailienė – pimininko pavaduotoja
Danguolė Gedminienė – sekretorė
Ramūnas Baranauskas
Aldona Kvintufelienė
Rimas Milkintas  
Vida Sinkevičienė
Indrė Skirmantaitė
Daiva Stonienė
Nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti skirstymo komisijaIldefonsas Petkevičius,
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 658 48 004
El. p. [email protected]

Savivaldybės mero pavaduotojas,

Savivaldybės tarybos Biudžeto ir investicijų komiteto pirmininkas,

Savivaldybės tarybos Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininkas,

Savivaldybės administracijos direktorius,

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas,

Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjas,

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas,

Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vedėjas.

Strateginio planavimo komisija 

Savivaldybės meras,
Savivaldybės mero pavaduotojas,

Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto pirmininkas,

Savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir verslo komiteto pirmininkas,

Savivaldybės tarybos Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininkas,

Savivaldybės tarybos Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio komiteto pirmininkas,

Savivaldybės tarybos Biudžeto ir investicijų komiteto pirmininkas,

Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas,

Savivaldybės administracijos direktorius,
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas,

žmonių su negalia sektoriaus atstovė Lijana Radvanskienė,

socialinių paslaugų sektoriaus atstovė Dalia Viliūnienė,

rajono bendruomenių atstovė Nelė Želvienė,

švietimo sektoriaus atstovė Rita Andrulienė,

kultūros sektoriaus atstovė Angelė Jovaišaitė,

sporto sektoriaus atstovas Vaidotas Monkevičius,

jaunimo atstovas Tadas Kasparas.

Studijų rėmimo programos tarybaEgidijus Ūksas
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 669 74 285
El. p. [email protected]
Dalia Balčiūnienė
Emilija Kvietkuvienė
Reda Každailienė
Vaida Linikienė
Sonata Venckienė
Vilija Virbickė
Komisija valstybės turtui pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašyti ir likviduotiDanutė Laivienė
Tel. d. (8 427) 69 052
Mob. 8 659 92 849
El. p. [email protected]
Romas Balčiūnas
Arturas Baltrukas
Dainius Gudavičius
Vida Žalpienė
Atminimo įamžinimo komisijaEgidijus Ūksas
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 669 74 285
El. p. [email protected]
1. Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas;
2. Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto pirmininkas;
3. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
4. Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už kultūrą;
5. Savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas;
6. Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už kultūros paveldą;
7. Savivaldybės administracijos vyriausiasis kalbos tvarkytojas;
8. Kelmės krašto muziejaus direktorius;
9. Kelmės kultūros centro direktorius.
Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų paraiškų vertinimo komisijaIldefonsas Petkevičius,
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 658 48 004
El. p. [email protected]
Kęstutis Bilius
Saulius Mockus
Stasys Jokubauskas
Justina Zaleckienė
Valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimo Kelmės rajone komisijaEgidijus Ūksas
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 669 74 285
El. p. [email protected]
Arnas Arlauskas
Ona Granickienė
Rita Grišienė
Emilija Kvietkuvienė
Danutė Laivienė
Algirdas Steponkevičius
Sonata Venckienė (sekretorė)
Danutė Žalpienė
Nominacijos „Metų darbas“ darbo grupėIldefonsas Petkevičius,
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 658 48 004
El. p. [email protected]
Sonata Venckienė – pirmininko pavaduotoja, sekretorė
Vilma Ancikevičienė
Kęstutis Bilius
Stasys Jokubauskas
Emilija Kvietkuvienė
Paskutinio atnaujinimo data: 2023-02-02