Administracijos direktorius

Kelmės rajono administracijos direktorius

Stasys Jokubauskas

Stasys Jokubauskas

Administracijos direktorius

Pareigybės aprašymas