Savivaldybės tarybos 2022-05-26 posėdžio sprendimų projektai


Registracijos dataRegistracijos
Nr.
Pavadinimas
2022-05-20T1-199Dėl klasių ir grupių komplektų skaičiaus Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2022–2023 mokslo metais nustatymo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2022-05-17T1-198Dėl Kelmės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Grafine dalis (ZIP formatu)
Patikrinimo aktas
Aiškinamasis raštas EB
Sprendinių aiškinamasis raštas
ESAV
SPAV atranka
2022-05-16T1-197Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2022-05-16T1-196Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2022 metų struktūros ir darbuotojų etatų didžiausio leistino skaičiaus nustatymo
Aiškinamasis raštas
2022-05-16T1-195Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-322(E) „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2022-05-16T1-194Dėl viešosios įstaigos Kelmės sporto centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaitų rinkinys
2022-05-16T1-193Dėl Kelmės rajono savivaldybės nominacijos „Metų darbas“ nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Nuostatai
Priedas
Vertinimo lentelė
2022-05-16T1-192Dėl Kelmės rajono savivaldybės kultūros politikos kaitos gairių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2022-05-16T1-191Dėl pritarimo uždarajai akcinei bendrovei Kelmės vietiniam ūkiui įsigyti transporto priemonę
Aiškinamasis raštas
2022-05-16T1-190Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-70 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kelmės ligoninės vidaus struktūros pertvarkai ir naujos valdymo struktūros, pareigybių sąrašo ir etatų skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2022-05-16T1-189Dėl viešosios įstaigos Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro patikėjimo teise valdomo turto perdavimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2022-05-16T1-188Dėl pritarimo parduoti žemės sklypą
Aiškinamasis raštas
2022-05-16T1-187Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano programų pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2022-05-16T1-186Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios
Aiškinamasis raštas
2022-05-16T1-185Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano 2021 metų ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
Įmonių ataskaita
2022-05-16T1-184Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2022 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2022-05-16T1-183Dėl Ežero, Miško ir Rutelių gatvių pavadinimų suteikimo Kelmės rajono savivaldybės Tytuvėnų apylinkių seniūnijos Rutelių kaime
Aiškinamasis raštas
Ežero g. planas
Miško g. planas
Rūtelių g. planas
2022-05-16T1-182Dėl Vlado Kalvaičio tako pavadinimo suteikimo
Aiškinamasis raštas
2022-05-16T1-181Dėl viešosios įstaigos Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Struktūra
Pareigybių sąrašas
2022-05-16T1-180Dėl Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2022-05-16T1-179Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
Aiškinamasis raštas
2022-05-16T1-178Dėl Priėmimo į Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2022-05-16T1-177Dėl maistpinigių normos nustatymo Kelmės rajono sportininkams, sporto klubams, dalyvaujantiems respublikinėse varžybose ir čempionatuose, ir varžybų teisėjams, teisėjaujantiems sporto renginiuose
Aiškinamasis raštas
2022-05-16T1-176Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Tvarkos aprašas
2022-05-16T1-175Dėl savivaldybės įmonės Kelmės knygyno patikėjimo teise valdomo turto perdavimo
Aiškinamasis raštas
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
2022-05-16T1-174Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo
Aiškinamasis raštas
Išvada
2022-05-16T1-173Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. T-409 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2022-05-16T1-172Dėl Kelmės kultūros centro tarnybinių automobilių nuomos įkainių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Įkainio skaičiavimai
2022-05-16T1-171Dėl Kelmės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų ir kitų daugiabučių namų rėmimo programos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2022-05-16T1-170Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už prekybą viešojoje vietoje
Aiškinamasis raštas
2022-05-16T1-169Dėl Pakražančio kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2022-05-16T1-168Dėl Kelmės r. Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo prijungimo būdu, prijungiant prie Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos, ir Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Nuostatai
Sąlygų aprašas
2022-05-16T1-167Dėl Užvenčio kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2022-05-16T1-166Dėl Tytuvėnų kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2022-05-16T1-165Dėl Šaukėnų kultūros ir amatų centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2022-05-16T1-164Dėl Kelmės kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2022-05-16T1-163Dėl Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2022-05-16T1-162Dėl Kelmės rajono Liolių pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu, prijungiant prie Kelmės „Kražantės“ progimnazijos, ir Kelmės „Kražantės“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Nuostatai
Sąlygų aprašas

Kitos naujienos

Dalintis