Savivaldybės tarybos 2022-06-23 posėdžio sprendimų projektai


Registracijos dataRegistracijos
Nr.
Pavadinimas
2022-06-22T1-234Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo
2022-06-21T1-233Dėl projekto „Kražių seniūnijos tradicinių renginių puoselėjimas“ įgyvendinimo
Aiškinamasis raštas
Raštas
Sutarties projektas
2022-06-20T1-232Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn
Aiškinamasis raštas
Prašymas
Raštas
2022-06-17T1-231Dėl maistpinigių normos nustatymo Kelmės rajono sportininkams, sporto klubams, dalyvaujantiems respublikinėse varžybose ir čempionatuose, ir varžybų teisėjams, teisėjaujantiems sporto renginiuose
Aiškinamasis raštas
2022-06-16T1-230Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-414 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų mokamų paslaugų, kurių kainų apskaičiavimo nereglamentuoja kiti teisės aktai, kainų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2022-06-16T1-229Dėl Mokesčių lengvatų fiziniams ir juridiniams asmenims, savo lėšomis atliekantiems kelių remonto darbus Kelmės rajono savivaldybėje, taikymo taisyklių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2022-06-14T1-228Dėl leidinių leidybos finansavimo iš Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2022-06-14T1-227Dėl Kelmės rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centro pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2022-06-14T1-226Dėl užmokesčio už neformalųjį sportinį ugdymą ir formalųjį švietimą papildantį ugdymą viešojoje įstaigoje Kelmės sporto centre patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2022-06-14T1-225Dėl viešosios įstaigos Kelmės sporto centro tinklinio aikštelių ir stadiono nuomos įkainių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2022-06-14T1-224Dėl paveldimo turto mokesčio sumokėjimo termino atidėjimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2022-06-14T1-223Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2022 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2022-06-14T1-222Dėl grupių skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje, Tytuvėnų gimnazijos Meno skyriuje, Užvenčio Šatrijos Raganos ir Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijų Muzikos skyriuose
Aiškinamasis raštas
Priedas
2022-06-14T1-221Dėl biudžetinės įstaigos Liolių socialinės globos namų 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Planas
2022-06-13T1-220Dėl Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo švietimo įstaigoms nemokamo maisto gamybos išlaidoms (ne produktams) padengti
Aiškinamasis raštas
2022-06-13T1-219Dėl Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2022-06-13T1-218Dėl vandentiekio tinklų perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Kelmės vanduo“
Aiškinamasis raštas
2022-06-13T1-217Dėl planinio socialinių paslaugų gavėjų vietų skaičiaus biudžetinėje įstaigoje Liolių socialinės globos namuose patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2022-06-13T1-216Dėl Kelmės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Taisyklės
2022-06-13T1-215Dėl biudžetinės įstaigos Liolių socialinės globos namų 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2022-06-13T1-214Dėl Kelmės rajono socialinių paslaugų centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2022-06-13T1-213Dėl 2022 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio nustatymo
Aiškinamasis raštas
Aiškinamojo rašto priedai
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2022-06-13T1-212Dėl Kelmės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu naudoti ir nurašymo
Aiškinamasis raštas
2022-06-13T1-211Dėl 2023 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2022-06-13T1-210Dėl Beržų gatvės pavadinimo suteikimo Kelmės rajono savivaldybės Vaiguvos seniūnijos Pakėvio, Petrikaičių ir Vikraičių kaimuose
Aiškinamasis raštas
Pakėvio k. gatvių išdėstymo planas
Petrikaičių k. gatvių išdėstymo planas
Vikraičių k. gatvių išdėstymo planas
Siūlymas
Protokolas
2022-06-13T1-209Dėl Kelmės rajono ugdymo įstaigų transporto priemonių teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2022-06-13T1-208Dėl Kelmės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2022-06-13T1-207Dėl grupių komplektavimo viešojoje įstaigoje Kelmės sporto centre 2022–2023 mokslo metais
Aiškinamasis raštas
2022-06-13T1-206Dėl Kelmės rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Tvarkos aprašas
2022-06-13T1-205Dėl Vikraičių gatvės priskyrimo Kelmės rajono savivaldybės Vaiguvos seniūnijos Pakėvio kaimui
Aiškinamasis raštas
Planas
Siūlymas
Protokolas
2022-06-10T1-204Dėl maitinimo dienos normų ir užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį ugdymą teikiančiose įstaigose nustatymo
Aiškinamasis raštas
2022-06-10T1-203Dėl rezervuotos vietos automobiliui statyti patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2022-06-10T1-202Dėl Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2022-06-10T1-201Dėl Kelmės krašto muziejaus 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2022-06-10T1-200Dėl Kelmės mažojo teatro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2022-05-17T1-198Dėl Kelmės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Grafine dalis (ZIP formatu)
Patikrinimo aktas
Aiškinamasis raštas EB
Sprendinių aiškinamasis raštas
ESAV
SPAV atranka


Kitos naujienos

Dalintis