Savivaldybės tarybos 2022-04-28 posėdžio sprendimų projektai


Registracijos dataRegistracijos
Nr.
Pavadinimas
2022-04-21T1-161Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos „Tytuvėnų piligrimų centras“ visuotiniame dalininkų susirinkime
Aiškinamasis raštas
Gautasis raštas
2022-04-19T1-160Dėl viešosios įstaigos Kelmės ligoninės 2021 metų veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio ir 2022 metų siektinų veiklos rodiklių projekto patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos ataskaita
Finansinė ataskaita
Siektini rodikliai
2022-04-19T1-159Dėl Kelmės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Lydraštis
NVO siūlymas
2022-04-15T1-158Dėl teritorijos, patvirtintos Kelmės rajono valdybos 1998 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. 345 „Dėl Kelmės rajone esančių visuomenės poreikiams naudojamų teritorijų plotų ir ribų patvirtinimo“, pripažinimo netinkama visuomenės poreikiams tenkinti
Aiškinamasis raštas
Seniūnijos raštas
Valdybos sprendimas
Valdybos sprendimo priedas
Teritorijos planas
2022-04-15T1-157Dėl UAB Kelmės vietinio ūkio 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos planas
2022-04-15T1-156Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos planas
2022-04-15T1-155Dėl rezervuotų vietų automobiliams statyti patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Žemėlapis
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2022-04-15T1-154Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės autobusų parkas“ 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos planas
2022-04-15T1-153Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Kelmės profesinio rengimo centro visuotiniame dalininkų susirinkime
Aiškinamasis raštas
Kvietimas
Veiklos ataskaita
Direktoriaus ataskaita
Tarybos ataskaita
Įstatai
2022-04-14T1-152Dėl viešosios įstaigos Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro strateginio veiklos plano 2022–2024 metams patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Planas
2022-04-14T1-151Dėl teritorijos, esančios Kelmės rajono Liolių seniūnijos Gailių kaime, priskyrimo visuomenės poreikiams
Aiškinamasis raštas
Teritorijos vaizdas 1
Teritorijos vaizdas 2
Seniūnijos raštas
2022-04-14T1-150Dėl UAB Kelmės vietinio ūkio 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos ataskaita
2022-04-13T1-149Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
Aiškinamasis raštas
2022-04-13T1-148Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijai
Aiškinamasis raštas
2022-04-13T1-147Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2022 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2022-04-13T1-146Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės autobusų parkas“ 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos ataskaita
2022-04-13T1-145Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2022-04-13T1-144Dėl viešosios įstaigos Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro 2021 metų veiklos, finansinių ataskaitų rinkinio, 2022 metų veiklos plano patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos ataskaita
Finansinė ataskaita
Veiklos planas
2022-04-12T1-143Dėl valstybės turto (galios transformatoriaus) nurašymo
Aiškinamasis raštas
2022-04-12T1-142Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2022-04-12T1-141Dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros Johampolio kaime perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Kelmės vanduo“
Aiškinamasis raštas
2022-04-12T1-140Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
Priedas
2022-04-11T1-139Dėl Kelmės rajono savivaldybės gaisrų prevencijos 2022–2024 metų programos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Programos projektas
2022-04-11T1-138Dėl savivaldybės įmonės Kelmės knygyno 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos ataskaita
2022-04-11T1-137Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Tvarkos aprašas
2022-04-11T1-136Dėl Kelmės rajono savivaldybės būsto, esančio Beržyno g. 19, Petrališkės k., Kelmės r., pardavimo
Aiškinamasis raštas
2022-04-11T1-135Dėl pritarimo keisti gyvenamųjų namų, esančių Kelmės r. sav. Užvenčio m. Kražių g. 6, Žemaitės g. 12 ir Užvenčio sen. Kuršų k. 1, naudojimo paskirtį
Aiškinamasis raštas
2022-04-11T1-134Dėl Kelmės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2022-04-11T1-133Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2022-04-11T1-132Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-312 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kelmės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2022-04-11T1-131Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro 2021 metų veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio ir 2022 metų siektinų veiklos rodiklių projekto patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos ataskaita
Finansinė ataskaita
Siektini rodikliai
2022-04-11T1-130Dėl viešosios įstaigos Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio ir 2022 metų siektinų veiklos rodiklių projekto patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos ataskaita
Finansinė ataskaita
Siektini rodikliai
2022-04-11T1-129Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centro 2021 metų veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio ir 2022 metų siektinų veiklos rodiklių projekto patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos ataskaita
Finansinė ataskaita
Siektini rodikliai
2022-04-11T1-128Dėl viešosios įstaigos Šaukėnų ambulatorijos 2021 metų veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio ir 2022 metų siektinų veiklos rodiklių projekto patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos ataskaita
Finansinė ataskaita
Siektini rodikliai
2022-04-11T1-127Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio ir 2022 metų siektinų veiklos rodiklių projekto patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos ataskaita
Finansinė ataskaita
Siektini rodikliai
2022-04-11T1-126Dėl Kelmės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2022 metų darbo užmokesčio ir medikamentų normatyvų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2022-03-21T1-124Dėl UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ 2021 metų investicijų kiekio ir paskirties ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2022-03-14T1-77Dėl Viešosios įstaigos Kelmės aklųjų ir silpnaregių centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Veiklos ataskaita

Kitos naujienos

Dalintis