Savivaldybės tarybos 2022-03-24 posėdžio sprendimų projektai


Registracijos dataRegistracijos
Nr.
Pavadinimas
2022-03-23T1-125Dėl Kelmės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų, patvirtintų Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-225 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“, pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2022-03-21T1-124Dėl UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ 2021 metų investicijų kiekio ir paskirties ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2022-03-17T1-123Dėl nekilnojamojo turto perdavimo biudžetinei įstaigai Liolių socialinės globos namams
Aiškinamasis raštas
2022-03-17T1-122Dėl lėšų skyrimo
Aiškinamasis raštas
2022-03-17T1-121Dėl Kelmės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinės eilės patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2022-03-17T1-120Dėl 2022 metais Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2022-03-17T1-119Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos rajono tikslinių lėšų dalies paskirstymo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2022-03-17T1-118Dėl projekto „Vaikų žaidimų aikštelės įrengimas Vijurkų kaime“ rengimo ir įgyvendinimo
Aiškinamasis raštas
Gautasis dokumentas
Sklypo planas
Sutarties projektas
2022-03-17T1-117Dėl projekto „Poilsio ir laisvalaikio zonų įrengimas ir sutvarkymas prie Gailių kaimo bendruomenės namų“ rengimo ir įgyvendinimo
Aiškinamasis raštas
Gautasis dokumentas
Sklypo planas
Sutarties projektas
2022-03-17T1-116Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo 2022 metais
Aiškinamasis raštas
2022-03-15T1-115Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas
Aiškinamasis raštas
2022-03-15T1-114Dėl 2022 metais Kelmės rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo
Aiškinamasis raštas
2022-03-15T1-113Dėl siūlymo investuoti į uždarąją akcinę bendrovę „Kelmės vanduo“ patvirtinimo ir įstatinio kapitalo padidinimo
Aiškinamasis raštas
2022-03-15T1-112Dėl Kelmės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2022-03-15T1-111Dėl maksimalių socialinių paslaugų išlaidų finansavimo dydžių Kelmės rajono gyventojams nustatymo
Aiškinamasis raštas
Paslaugų kainos
2022-03-15T1-110Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

Ataskaita
Ataskaitos priedas
2022-03-15T1-109Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2021 metų ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2022-03-15T1-108Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos remiamų specialistų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2022-03-15T1-107Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Kelmės aklųjų ir silpnaregių centro visuotiniame dalininkų susirinkime
Aiškinamasis raštas
Balansas
Veiklos rezultatų ataskaita
2022-03-15T1-106Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kelmės ligoninės vidaus struktūros pertvarkai ir naujos valdymo struktūros, pareigybių sąrašo ir etatų skaičiaus patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Struktūra
Pareigybių sąrašas
2022-03-15T1-105Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių plano patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2022-03-15T1-104Dėl leidimo viešajai įstaigai Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui naudoti sukauptą perviršį (pelną)
Aiškinamasis raštas
2022-03-15T1-103Dėl Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje esančio apleisto ir neprižiūrimo, naudojamo ne pagal paskirtį turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Aprašas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2022-03-15T1-102Dėl Kelmės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2022-03-15T1-101Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2022-03-15T1-100Dėl sutikimo reorganizuoti Kelmės r. Šedbarų pradinę mokyklą-daugiafunkcį centrą prijungiant prie Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui
Aiškinamasis raštas
Aprašas
2022-03-15T1-99Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Mero ataskaita
Tarybos ataskaita
2022-03-15T1-98Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Planas
2022-03-15T1-97Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2022-03-15T1-96Dėl Biudžetinės įstaigos Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2022-03-15T1-95Dėl Viešosios įstaigos Kelmės sporto centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2022-03-15T1-94Dėl Kelmės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2022-03-14T1-93Dėl savivaldybės būsto, esančio V. Putvinskio g. 31, Kelmėje, nuomos mokesčio
Teigiamo sprendimo projektas
Neigiamo sprendimo projektas
Aiškinamasis raštas
2022-03-14T1-92Dėl sutikimo reorganizuoti Kelmės rajono Liolių pagrindinę mokyklą prijungiant prie Kelmės „Kražantės“ progimnazijos ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui
Aiškinamasis raštas
Aprašas
2022-03-14T1-91Dėl Kelmės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2022-03-14T1-90Dėl pritarimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje partnerio teisėmis
Aiškinamasis raštas
2022-03-14T1-89Dėl buvusio Kiaunorių medicinos punkto patalpų grąžinimo
Aiškinamasis raštas
2022-03-14T1-88Dėl Kelmės rajono savivaldybės mero, tarybos narių susitikimų su rajono gyventojais 2022 m. balandžio mėnesį grafiko patvirtinimo
2022-03-14T1-87Dėl Viešosios įstaigos Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Įstatai
2022-03-14T1-86Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn
Aiškinamasis raštas
2022-03-14T1-85Dėl Kelmės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2022-03-14T1-84Dėl Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2022-03-14T1-83Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-324 patvirtinto Viešųjų prekybos vietų, skirtų prekiauti ar teikti paslaugas Kelmės rajone, sąrašo pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2022-03-14T1-82Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kelmės rajono savivaldybės tarybos nustatytomis rezervuotomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2022-03-14T1-81Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-91 patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2022-03-14T1-80Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-312 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kelmės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2022-03-14T1-79Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-296 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pripažinimo netekusiu galios
Aiškinamasis raštas
2022-03-14T1-78Dėl leidimo įsigyti automobilius
Aiškinamasis raštas
2022-03-14T1-76Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2022-03-14T1-75Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2022-03-14TI-74Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimus
2022-03-14TI-73Dėl Kelmės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių steigėja (savininkė) yra Kelmės rajono savivaldybė, metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimo
Aiškinamasis raštas
2022-03-14TI-72Dėl Kelmės rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2022-03-14 T1-71Dėl Kelmės rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybą
Aiškinamasis raštas
2022-03-10T1-70Dėl Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos disponuojamo nekilnojamojo turto perdavimo
Aiškinamasis raštas
2022-03-08T1-69Dėl Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metais bendrojo plano patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Planas

Kitos naujienos

Dalintis