Savivaldybės tarybos 2022-02-17 posėdžio sprendimų projektai


Registracijos dataRegistracijos
Nr.
Pavadinimas
2022-02-09T1-68Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos „Tytuvėnų piligrimų centras“ visuotiniame dalininkų susirinkime
Aiškinamasis raštas
TPC raštas
2022-02-07T1-67Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Kelmės rajono savivaldybei vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti ir saugos eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2022-02-03T1-66Dėl priemokos nustatymo Daivai Bružienei
Aiškinamasis raštas
2022-02-03T1-64Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų patikslinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2022-02-03T1-63Dėl Kalendorinių ir finansinių priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta fluorido vertė Kelmės rajonui tiekiamame geriamajame vandenyje, 2022–2024 metų plano patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2022-02-03T1-62Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-291 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kelių KR-82 Kražių mstl. M. K. Sarbievijaus g. ir KR-93 Kražių mstl. Žemosios g. rekonstravimas ir vandentiekio bei nuotekų tinklų tiesimo darbai“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2022-02-03T1-61Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-291 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kelių KR-82 „Kražių mstl. M. K. Sarbievijaus g.“ ir KR-93 „Kražių mstl. Žemosios g.“ rekonstravimas ir vandentiekio bei nuotekų tinklų tiesimo darbai“ pripažinimo netekusiu galios
Aiškinamasis raštas
Priedas
2022-02-03T1-60Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2022 metų programinio biudžeto patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2022-02-03T1-59Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-357 „Dėl Užvenčio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2022-02-02T1-58Dėl viešosios įstaigos Kelmės sporto centro autobuso nuomos įkainių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2022-02-02T1-57Dėl Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos remiamų specialistų sąrašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2022-02-02T1-56Dėl Kelmės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2022-02-02TI-55Dėl vandens bokšto pripažinimo netinkamu naudoti, nurašymo ir likvidavimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2022-02-02 TI-54Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo
Aiškinamasis raštas
2022-02-01TI-53Dėl Kelmės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo patikslinimo
Aiškinamasis raštas
2022-02-01 T1-52Dėl paskolų lėšų, skirtų investicijų projektams finansuoti, perskirstymo
Aiškinamasis raštas
2022-02-01 T1-51Dėl Kelmės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių sąmatos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Protokolas
Priemonių sąmata
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2022-01-31T1-50Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-99 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas

Kitos naujienos

Dalintis