Savivaldybės tarybos 2022-01-27 posėdžio sprendimų projektai


Registracijos dataRegistracijos
Nr.
Pavadinimas
2021-01-25T1-49Dėl pritarimo investuoti į uždarąją akcinę bendrovę „Kelmės vanduo“
Aiškinamasis raštas
2022-01-20T1-48Dėl Kelmės rajono savivaldybės sporto rėmimo nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Nuostatai
Paraiškos forma
2022-01-19T1-47Dėl projekto „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų Kelmės aglomeracijoje“
Aiškinamasis raštas
2022-01-19T1-46Dėl SĮ Kelmės knygyno likvidavimo
Aiškinamasis raštas
2022-01-19T1-45Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2022-01-19T1-44Dėl Kelmės rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų, kontroliuojamų įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų pateikimo grafiko patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2022-01-19T1-43Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl išmokų, skiriamų seniūnaičiui su jo, kaip seniūnaičio, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti, dydžio nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2022-01-19T1-42Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-235 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2022-01-19T1-41Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2022-01-19T1-40Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Kelmės profesinio rengimo centro visuotiniame dalininkų susirinkime
Aiškinamasis raštas
Kvietimas
LDK raštas
Šiaulių RPT raštas
ŠMM raštas
ŠMM raštas dėl įstatų
Pareigybių sąrašas
Vertinimo ataskaita
PRC įstatai
2022-01-18T1-39Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos patvirtinimo
2022-01-18T1-38Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
2022-01-18T1-37Dėl Pakražančio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2022-01-18T1-36Dėl Kelmės mažojo teatro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2022-01-18T1-35Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimo
Aiškinamasis raštas
2022-01-18T1-34Dėl Socialinės paramos klausimams spręsti komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Komisijos sudėtis
Komisijos nuostatai
2022-01-18T1-33Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo UAB „Turtas“
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2022-01-17T1-32Dėl UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo ir karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos plano patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Gautasis „Litesko“ raštas
Prietaisų įrengimo/aptarnavimo planas
2022-01-17T1-31Dėl lėšų skyrimo projektui „Gryžuvos skoniai“
Aiškinamasis raštas
Raštas
2022-01-17T1-30Dėl teritorijos, esančios Kelmės rajono Kukečių seniūnijos Vijurkų kaime, priskyrimo visuomenės poreikiams
Aiškinamasis raštas
Prašymas
Schema
2022-01-17T1-29Dėl teritorijos, esančios Kelmės rajono Kelmės seniūnijos Kelmės mieste, priskyrimo visuomenės poreikiams
Aiškinamasis raštas
Prašymas
1 schema
2 schema
2022-01-17T1-28Dėl maitinimo dienos normų ir užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį ugdymą teikiančiose įstaigose nustatymo
Aiškinamasis raštas
2022-01-17T1-27Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-172 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant biudžetinės įstaigos Liolių socialinės globos namų pastato stogo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2022-01-17T1-26Dėl Kelmės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Preliminarūs rinkliavos dydžiai
Nuostatai
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2022-01-17T1-25Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Gautas raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2022-01-17T1-24Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-338 „Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Kelmės rajono savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2022-01-17T1-23Dėl V. P. atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2022-01-17T1-22Dėl buvusio Lupikų medicinos punkto patalpų grąžinimo
Aiškinamasis raštas
2022-01-17T1-21Dėl UAB „Antivis“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2022-01-17T1-20Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo UAB „Etovis“
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2022-01-17T1-19Dėl nuostolių kompensavimo, vežant keleivius autobusais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais, dydžių nustatymo UAB „Transbusas“
Aiškinamasis raštas
2022-01-17T1-18Dėl UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpio pasirinkimo
Aiškinamasis raštas
2022-01-17T1-17Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas Akmenės, Joniškio, Kelmės, Radviliškio rajonų savivaldybėse“
Aiškinamasis raštas
2022-01-17T1-16Dėl nuotekų tvarkymo objektų perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Kelmės vanduo“
Aiškinamasis raštas
2022-01-17T1-15Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo Mildos Knyzelienės įmonei
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2022-01-17T1-14Dėl pritarimo keisti butų, esančių Kelmės r. sav. Liolių mstl. Nepriklausomybės g. 40, paskirtį
Aiškinamasis raštas
2022-01-17 TI-13Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn
Aiškinamasis raštas
Priedas
2022-01-17 TI-12Dėl Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2022-01-17 TI-11Dėl Nijolės Saimininkienės apdovanojimo Kelmės rajono savivaldybės garbės ženklu „Už nuopelnus Kelmės rajonui“
Aiškinamasis raštas
2022-01-17 TI-10Dėl Albino Sigito Palaikio apdovanojimo Kelmės rajono savivaldybės garbės ženklu „Už nuopelnus Kelmės rajonui“
Aiškinamasis raštas
2022-01-17 TI-9Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus Kelmės rajono socialinių paslaugų centre
Aiškinamasis raštas
2022-01-17TI-8Dėl UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ 2022–2023 metų investicijų plano derinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2022-01-14 TI-7Dėl R. P. atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio ir žemės mokesčio mokėjimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2022-01-14 TI-6Dėl Kelmės rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centro buveinės adreso pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2022-01-14 TI-5Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-248 „Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Kelmės rajono savivaldybėje sąrašo patvirtinimo“ patikslinimo
Aiškinamasis raštas
2022-01-14 T1-4Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2022-01-14 T1-3Dėl konteinerių perdavimo UAB Kelmės vietiniam ūkiui pagal patikėjimo sutartį
Aiškinamasis raštas
2022-01-14T1-2Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2022-01-13T1-1Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-312 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kelmės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas

Kitos naujienos

Dalintis