Savivaldybės tarybos 2021-12-16 posėdžio sprendimų projektai


Registracijos dataRegistracijos
Nr.
Pavadinimas
2021-12-27TI-427Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2021 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2021-12-15T1-426Dėl vandens gręžinio  priėmimo-perdavimo valdyti ir vandens tiekimo organizavimo sutarties
Aiškinamasis raštas
Sutarties projektas
2021-12-15T1-425Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Kelmės rajono garbės piliečio vardo suteikimo ir garbės ženklo „Už nuopelnus Kelmės rajonui“ skyrimo kandidatų atrankos komisijos sudarymo bei nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2021-12-14T1-424Dėl biudžetinės įstaigos Liolių socialinės globos namų didžiausio leistino etatų skaičiaus patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2021-12-10T1-423Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Kelmės rajono savivaldybės kultūros įstaigose
Aiškinamasis raštas
2021-12-09T1-422Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2021-12-09T1-421Dėl Kelmės rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos priežiūros komisijos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2021-12-08T1-420Dėl viešosios įstaigos Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus, Krizių centro ir Kiaunorių medicinos punkto likvidavimo
Aiškinamasis raštas
2021-12-08T1-419Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2021-12-08T1-418Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-311 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų ir Vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2021-12-07T1-417Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2021 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2021-12-07T1-416Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2021-12-07T1-415Dėl Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Nuostatai
2021-12-07T1-414Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos „Tytuvėnų piligrimų centras“ visuotiniame dalininkų susirinkime
Aiškinamasis raštas
Priedas
2021-12-07T1-413Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2022 metų struktūros ir darbuotojų etatų didžiausio leistino skaičiaus nustatymo
Aiškinamasis raštas
2021-12-07T1-412Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Įvadas
1 priedas
2 priedas
Planas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2021-12-07T1-411Dėl Kelmės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų veiklos nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2021-12-06T1-410Dėl pritarimo investuoti į uždarąją akcinę bendrovę „Kelmės autobusų parkas“
Aiškinamasis raštas
Priedas
2021-12-06T1-409Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais Kelmės rajono savivaldybėje ir tarifo nustatymo
Aiškinamasis raštas
2021-12-06T1-408Dėl pavedimo uždarajai akcinei bendrovei „Transbusas“ vežti keleivius autobusais vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais ir sutarties sudarymo
Aiškinamasis raštas
2021-12-06T1-407Dėl paskolos lėšų, skirtų investicijų projektams finansuoti, perskirstymo
Aiškinamasis raštas
2021-12-06T1-406Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kelmės seniūnijai
Aiškinamasis raštas
2021-12-06T1-405Dėl Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje esančių statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), nustatymo, įtraukimo į apskaitą, dokumentų dėl statinių pripažinimo bešeimininkiais pateikimo ir statinių perėmimo Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2021-12-06T1-404Dėl materialiojo ilgalaikio turto perėmimo Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
Aiškinamasis raštas
Priedas
2021-12-06T1-403Dėl Susisiekimo komunikacijų, kitų inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2021-12-06T1-402Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-218 „Dėl Kelmės rajono smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programos administravimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2021-12-06T1-401Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 metų I pusmečio darbo plano patvirtinimo
2021-11-22T1-400Dėl Garažų gatvės pavadinimo suteikimo
Aiškinamasis raštas
Priedas – gyventojų sueigos protokolas
Priedas – seniūnijos raštas
Priedas – gatvių išdėstymo planas

Kitos naujienos

Dalintis