Savivaldybės tarybos 2021-11-25 posėdžio sprendimų projektai


Registracijos dataRegistracijos
Nr.
Pavadinimas
2021-11-18T1-399Dėl SĮ Kelmės knygyno veiklos nutraukimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2021-11-18T1-398Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos kolegijos sudėties pakeitimo
2021-11-16T1-397Dėl Kelmės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudėties pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2021-11-16T1-396Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2021-11-16T1-395Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“
Aiškinamasis raštas
Gautas dokumentas
1 priedas
2 priedas
2021-11-16T1-394Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudėties pakeitimo
2021-11-16T1-393Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudėties pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2021-11-16T1-392Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2021 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2021-11-16T1-391Dėl UAB Kelmės vietinio ūkio centralizuotai tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
Aiškinamasis raštas
1 priedas
2 priedas
2021-11-16T1-390Dėl UAB Kelmės vietinio ūkio šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpio pasirinkimo
Aiškinamasis raštas
1 priedas
2 priedas
2021-11-16T1-389Dėl Kelmės krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
1 priedas
2 priedas
2021-11-16T1-388Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos atstovo delegavimo į Šiaulių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę
Aiškinamasis raštas
2021-11-16T1-387Dėl Kelmės kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas
9 priedas
10 priedas
2021-11-16T1-386Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-273 „Dėl Socialinės paramos klausimams spręsti komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2021-11-16T1-385Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-26 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2021-11-16T1-384Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės autobusų parkas“ keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugų teikimo
Aiškinamasis raštas
2021-11-16T1-383Dėl Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos mokyklinio autobuso nuomos įkainių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2021-11-16T1-382Dėl Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, 2021 metų sąrašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Sąrašas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2021-11-15T1-381Dėl Kelmės rajono savivaldybės būsto fondo ir Kelmės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2021-11-15T1-380Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokesčio
(alternatyva tenkinti)
(alternatyva netenkinti)
Aiškinamasis raštas
2021-11-15T1-379Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
Aiškinamasis raštas
1 priedas
2 priedas
2021-11-15T1-378Dėl maitinimo dienos normų ir užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį ugdymą teikiančiose įstaigose nustatymo
Aiškinamasis raštas
2021-11-15T1-377Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo Kelmės rajono savivaldybės finansuojamose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose
Aiškinamasis raštas
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas
9 priedas
2021-11-12T1-376Dėl E. P. atleidimo nuo žemės mokesčio ir žemės nuomos mokesčio mokėjimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2021-11-12T1-375Dėl UAB „Antivis“ atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2021-11-12T1-374Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo ŽŪB „Kerkasiai“
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2021-11-12T1-373Dėl V. K. atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2021-11-12T1-372Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo E. A. R.
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2021-11-12T1-371Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo R. S.
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2021-11-12T1-370Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo V. R.
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2021-11-12T1-369Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo E. B.
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2021-11-12T1-368Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo R. M.
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2021-11-12T1-367Dėl Užvenčio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2021-11-12T1-366Dėl Šaukėnų kultūros ir amatų centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2021-11-12T1-365Dėl Kelmės rajono bendrojo ugdymo mokyklų trečių klasių mokinių mokymo plaukti programos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Programa
2021-11-12T1-364Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir minkštojo inventoriaus išlaidų finansinių normatyvų Kelmės specialiosios mokyklos Vaikų ir suaugusių asmenų su negalia dienos socialinės globos centre patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2021-11-12T1-363Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir minkštojo inventoriaus išlaidų finansinių normatyvų Liolių socialinės globos namuose patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2021-10-29T1-359Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Lupikų medicinos punkto likvidavimo
Aiškinamasis raštas

Kitos naujienos

Dalintis