Patvirtinta Kražių miestelio teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija


Kelmės rajono savivaldybės administracija informuoja apie patvirtintą Kražių miestelio teritorijos bendrojo plano keitimo (toliau – Bendrojo plano keitimas) koncepciją ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaitą.

Kražių miestelio teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija patvirtinta Bendrojo plano keitimo rengimo etapo bendrųjų sprendinių formavimo stadijos metu, parengus ir suderinus Bendrojo plano keitimo SPAV ataskaitą. Iš pateiktų dviejų Kražių miestelio teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos alternatyvų pasirinkta II-oji koncepcijos alternatyva, kuri patvirtinta Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. T-7.

Susipažinti su patvirtinta Bendrojo plano keitimo koncepcija, SPAV ataskaita galima Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje – www.kelme.lt, Kelmės  rajono savivaldybės administracijos buveinėje Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė, 207 kab., savivaldybės internetinėje svetainėje www.kelme.lt ir teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT- 54-23-142).

Susipažinti su Bendrojo plano keitimo SPAV ataskaitos įvertinimo pažymomis galima Kelmės rajono savivaldybės administracijos buveinėje Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė, 207 kab.

Planavimo organizatoriaus informacija

2024-02-20


Kitos naujienos

Dalintis: