Dėl sprendimo rengti specialiojo teritorijų planavimo dokumentą projekto


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Kelmės rajono Žvirgždžių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

Vykdydami Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių 12 punkto nuostatas, skelbiame šį sprendimo projektą visuomenei susipažinti.

  • Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://lgt.lrv.lt/lt/skelbimai/) galima iki 2024 m. kovo 13 d;
  • teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Tarnybai (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu ([email protected]) iki 2024 m. kovo 13 d.

Kitos naujienos

Dalintis: