Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą ir parengtus projektinius pasiūlymus – Mokslo paskirties pastato (mokyklos) paskirties keitimo į prekybinę paskirtį Miško g. 1A Paprūdžių k., Kelmės apyl. sen., Kelmės r. sav. kapitalinio remonto projektas.


  • Statinių statybvietės adresas: Kelmės rajono sav., Kelmės apylinkių sen., Paprūdžių k., Miško g. 1A.
  • Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: prekybos.
  • Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: projekto vadovas Gintautas Karvelis (kvalifikacijos atestato Nr. A515), 861133584, el. p. [email protected].
  • Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kelmės rajono sav., Kelmės apylinkių sen., Paprūdžių k., Miško g. 1A, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje.
  • Informaciją (pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų) teikti nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos iki 2022 m. spalio 15 d. elektroniniu paštu [email protected], raštu Liolių g. 50, Dikšiai, Kelmės r. Teikti pasiūlymus ir pastabas raštu arba el. paštu aukščiau nurodytais adresais galima iki viešo susirinkimo ir jo metu.
  • Viešas projektinių pasiūlymų svarstymas vyks 2022 m. spalio 15 d. 15.30  val. Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 23.

Kitos naujienos

Dalintis