Visuomenės informavimas apie numatomą kitos paskirties inžinerinių statinių (vėjo elektrinių VE-50, VE-85, VE-86), Ganyprovos k., Kražių sen., Kelmės r. projektavimą


Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas

Kitos paskirties inžinerinių statinių (vėjo elektrinių VE-50, VE-85, VE-86), Kražių sen., Kelmės r. sav. (kad. Nr. 5407/0002:522, 5407/0002:426, 5407/0002:450) naujos statybos projektas (projektiniai pasiūlymai, 2022/19-04-PP).

Statytojas (-ai)

UAB „WINDLIT”, [email protected], Tel. Nr. +370 687 21720

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas: Vėjo elektrinė VE-86

Paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Adresas: Kelmės rajono sav., Kražių sen., Ganyprovos k.

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y): 5407/0002:450,  X: 6166327,6 Y: 423186,4

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės ūkio paskirties žemė, Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Statybos rūšis: Naujo statinio statyba

Statinio tipas: Vėjo elektrinė VE-85

Paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Adresas: Kelmės rajono sav., Kražių sen., Ganyprovos k.

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y): 5407/0002:426,  X: 6166441,6 Y: 423801,5

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės ūkio paskirties žemė, Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Statybos rūšis: Naujo statinio statyba

Statinio tipas: Vėjo elektrinė VE-50

Paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Adresas: Kelmės rajono sav., Kražių sen., Ganyprovos k.

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y): 5407/0002:522,  X: 6167734,0 Y: 423885,5

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės ūkio paskirties žemė, Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Statybos rūšis: Naujo statinio statyba

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas UAB „Energetikos projektavimo institutas”,  El. p. [email protected],  tel. 8 673 06797

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas: UAB Energetikos projektavimo institutas Kaunas, Islandijos pl. 67, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. iki 2023 m. balandžio 3 d., tel. Nr. pasiteirauti  +370 614 30667, arba interneto puslapyje adresu: https://drive.google.com/file/d/1fQmddmPz_Z6Rhmg6BNERBmSoWBaLVacF/view?usp=share_link ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos interneto puslapyje www.kelme.lt rubrikose “Naujienos”, “Statyba”.

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

Raštu – UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171, Kaunas, arba elektroniniu paštu adresu  [email protected]

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-04-03

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aO0VBrHYeFAa_X4H6f074oWK28Vij4U5xBhlCvyfsa9s1%40thread.tacv2/1678718375070?context=%7b%22Tid%22%3a%22de0dc698-47f5-47d1-9099-011e6ad15c07%22%2c%22Oid%22%3a%22889f6d20-9c0e-4242-be67-80c952041d04%22%7d

Data ir laikas 2023-04-03,  15:00 val.

Kita informacija: Detali prisijungimo instrukcija: https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4


Kitos naujienos

Dalintis