Paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena


2023 m. kovo 11 d. Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje paminėta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Į salę KASP Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės Kelmės 605 pėstininkų kuopos kariai savanoriai iškilmingai įnešė Lietuvos Respublikos ir Kelmės rajono savivaldybės vėliavas, sugiedota Tautiška giesmė. Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius pasveikino šventės dalyvius. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Justina Zaleckienė, kreipdamasi į renginio dalyvius, pabrėžė, kad šiais metais švietimo įstaigose ypatingas dėmesys skiriamas gimtajai kalbai, todėl visiems ypač svarbios šventės proga nutarta pasveikinti Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajoninio etapo nugalėtojus. Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius, savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jakubauskas gėlių puokštes ir atminimo dovanėles įteikė jauniesiems skaitovams ir jų mokytojams. Konkurso laureatas Jonas Seselskas, Tytuvėnų gimnazijos IVG klasės mokinys, labai įtaigiai perskaitė Jono Meko kūrinį „Vilkas“. Šventinę koncertinę programą parengė Sauliaus Venckaus vadovaujamas Pakražančio kultūros centro vokalinis tercetas.

Renginio metu buvo pagerbtas Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataro Antano Račo atminimas. Kelmės miesto seniūnas Romas Atkočaitis kartu su jaunaisiais Kelmės krašto šauliais Lietuvos Respublikos Seimo dovanotas gėlių puokštes padėjo Kelmės miesto kapinėse ant signataro Antano Račo ir Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Putvinskio-Pūtvio kapų.

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje buvo vykdomas trumpalaikis integruotas projektas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti ,,Lietuva – atviras ir svetingas kraštas geros valios žmonėms“, kurio koordinatorė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jolanta Jautakienė. Šio projekto tikslas – ugdyti mokinių pilietiškumą, tautinį sąmoningumą, pagarbą istorinei atminčiai, minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. 1–4, 5–8, I–IV g. kl. mokiniai, dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, gimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvavo šio projekto veiklose, atsakingai ruošėsi: pradinių klasių mokiniai piešė piešinius, rašė dailyraščius, vyresniųjų klasių mokiniai rašė laiškus kunigaikščiui Gediminui, 7 klasės mokinės juos plunksna perrašė ant popieriaus. Mokiniai mokėsi dainų apie Vilnių, Lietuvą, Kovo 11-osios tema. Visų klasių mokiniai kūrė ir gamino ženkliukus klasiokams.

Kovo 10 dieną gimnazijos aktų salėje vyko projekto baigiamasis renginys, kuriame, minint Kovo 11-ąją, įrodžiusią nenumaldomą lietuvių tautos troškimą turėti savo nepriklausomą ir demokratinėmis vertybėmis grindžiamą Lietuvos valstybę, prisiminta, kada pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose buvo paminėtas Lietuvos vardas, kas įkūrė Lietuvos sostinę, kaip atėjo į valdžią Gediminas, kaip susijęs šis kunigaikštis su Vilniumi, minėti kiti Lietuvos istorijos faktai.

Visi renginio dalyviai giedojo Tautišką giesmę. Gimnazijos direktorius Albertas Pumputis pasveikino susirinkusiuosius, įteikė padėkos raštus ir prizus 5–8 kl. ir I–IV g. kl. mokiniams, nugalėjusiems laiško ,,Ką šiandien papasakočiau kunigaikščiui Gediminui apie Lietuvą?“ konkurse. Pasveikinti ir visų klasių ženkliukų kūrėjai-autoriai, pradinių klasių piešinių konkurso,,Gedimino sapnas“ ir dailaus rašto konkurso, skirto Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, dalyviai.

Renginio dalyvius džiugino 3 kl. mokinių deklamuojami eilėraščiai (mokytoja Edita Anglickienė) bei 5–8 ir I–IV g kl. mokinių, vadovaujamų muzikos mokytojos Jurgitos Mickevičienės, atliekamos nuotaikingos dainos.            

Renginio vedėjos dėkojo renginio rėmėjams – įmonės ,,Jusaveta“ vadovams Jūratei ir Sauliui Maziliauskams už dovanas mokiniams bei istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, dailės, technologijų, muzikos mokytojams, klasių auklėtojams, bibliotekininkei Laimai Norkienei už dalyvavimą projekto veiklose,  sveikino visus Kovo 11-osios  proga, linkėjo, kad šios dienos istorinė tiesa ir prasmė ugdytų meilę, stiprintų tikėjimą Lietuvos ateitimi, simbolizuotų mūsų visų susitelkimą ir ryžtą, o amžinojo gėrio troškimas įžiebtų naują viltį ir tikėjimą ateitimi.

 Informaciją parengė Švietimo, kultūros ir sporto skyrius ir Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija


Kitos naujienos

Dalintis: