Skelbiamas administracinių patalpų nuomos konkursas Kražių seniūnijoje


Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kražių seniūnija (įstaigos kodas 188648880, adresas: M. Valančiaus g. 59, Kražių mstl., Kražių sen., Kelmės r. sav.) vykdo savivaldybei nuosavybės teise priklausančių 42,99 kv. m ploto Kražių seniūnijos administracinių patalpų (unikalus Nr. 5499-3005-1019, plane pažymėtos patalpos 3 (27,32 kv. m)  4 (2,063 kv. m) 5 (13,60 kv. m), esančių M. Valančiaus g. 59, Kražių mstl., Kražių sen., Kelmės r. sav., viešą nuomos konkursą:

  1. Objekto naudojimo paskirtis – švietimo, administracinei veiklai vykdyti.
  2. Turto nuomos sutarties trukmė – 5 (penkeri) metai.
  3. Pradinis nuompinigių dydis – 0,80 euro per mėnesį už vieną kvadratinį metrą.
  4. Konkurso laimėtojas savo lėšomis patalpų nuomos sutartį turi įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

Informacija apie paraiškų priėmimą:

Paraiškos priimamos iki 2022 m. rugpjūčio 8 d. 16.00 val.

Paraiškų pateikimo vieta – Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kražių seniūnija (M. Valančiaus g. 59, Kražių mstl., Kražių sen., Kelmės r. sav.).

Papildomai informaciją teikia Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kražių seniūnijos vyriausioji specialistė M. Lencienė, tel. 8 427 60 012, el. p. [email protected]

Konkurso dalyviai privalo sumokėti pradinį įnašą, kuris lygus 3 mėnesių nustatytam pradiniam nuompinigių dydžiui, į Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kražių seniūnijos (kodas 188648880) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT584010043800199669, esančią „Luminor banke“.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti Kražių seniūnijos administracinių patalpų viešame nuomos konkurse, skelbime nurodytu laiku pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Nustatytos formos paraiškos išduodamos Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kražių seniūnijoje (M. Valančiaus g. 59, Kražių mstl., Kelmės r. sav.) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., taip pat jas galima rasti interneto svetainėje www.kelme.lt

Informacija apie komisijos posėdį:

Posėdis įvyks 2022 m. rugpjūčio 9 d. 11.00 val. Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kražių seniūnijoje (M. Valančiaus g. 59, Kražių mstl., Kelmės r. sav.).


Kitos naujienos

Dalintis