Kelmės specialioji mokykla – Mokyklų edukacinių erdvių 2022 metų konkurso nugalėtoja!


Liepos 25 d. nacionalinė vertinimo komisija apibendrino 2022 metų Mokyklų edukacinių erdvių konkurso rezultatus ir išrinko nugalėtojus – geriausiai savo edukacines erdves kuriančias ir naudojančias mokyklas. Konkursą inicijavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę; skatinti mokyklų bendruomenių kūrybiškumą ir savarankiškumą, kuriant mokyklos vidaus ir lauko ir edukacines erdves; ugdyti vaikų ir jaunimo aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes, formuojant mokyklos aplinkos savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus sąlyčio aplinkoje zonas; stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, skleisti gerąją patirtį.

Komisija konstatavo, kad šių metų konkurse dalyvavo daugiausia savivaldybių per visą konkurso eigą, o nacionaliniame etape – daugiausia mokyklų. Taip pat pažymėtas didelis kokybinis pokytis nuo 2020 m. konkurso: mokyklų edukacinėse erdvėse itin gausu naujovių, aplinkos kūrybiškai naudojamos mokinių ugdymui. Buvo pasidžiaugta, kad konkurse puikiai pasirodė daug naujų, seniau konkurse nedalyvavusių mokyklų, nusipelniusių aukštų komisijos įvertinimų.

Konkursas vyko dviem etapais – I etapas (iki 2022 m. gegužės 13 d.) – savivaldybių lygmeniu ir II etapas (iki 2022 m. liepos 21 d.) – nacionaliniu lygmeniu. Konkurso savivaldybių komisijos pristatė 115 mokyklų nacionaliniam konkurso etapui. Nacionalinė komisija aplankė mokyklas ir jas įvertino, įteikė Aplinkos ministerijos skirtus prizus – po naują „Lietuvos raudonąją knygą“.

Nacionalinė vertinimo komisija, vietose apžiūrėjusi konkurso II etapui pristatytas geriausiai tvarkomas mokyklų edukacines erdves, vadovaudamasi konkurso vertinimo kriterijais, išrinko nugalėtojus.

Mokykloms konkurso nugalėtojoms skiriamas apdovanojimas: mokymai „Edukacinių erdvių kūrimo patirtys Lenkijos, Vokietijos bei Čekijos visuomeninėse ir viešose aplinkose, gamtinis ir ekologinis ugdymas jose“. Kelionė vyks 2022 metų rugpjūčio 8–12 dienomis.

Kelmės specialioji mokykla kiekvienais metais dalyvauja šiame projekte, 2020 m. konkurse buvo išrinkta nugalėtoja. Sveikiname nugalėtojus ir džiaugiamės mokyklos pasiekimais. Sutvarkyta aplinka džiugina ne tik mokyklos bendruomenės narius, bet ir viso rajono gyventojus.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija


Kitos naujienos

Dalintis: