Pranešimas apie UAB „Kelmės vėjo energija“ vėjo elektrinių parko įrengimo Kelmės r. sav. Kukečių ir Liolių seniūnijose poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pakartotinį viešinimą


Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

UAB „Kelmės vėjo energija“, Konstitucijos pr. 9-41, LT-09308 Vilnius, tel, +370 210 1297, el. p. [email protected]

Planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos rengėjai:

VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, A. Stulginskio g. 5-43, LT-01115 Vilnius, http://www.dvcentras.lt/pagrindinis/, tel. +370 687 97 311, el. p. [email protected];

UAB „Archstudija“, Konstitucijos pr. 9-41, LT-09308 Vilnius, http://www.archstudija.lt/ tel. +370  5 210 1297, el. p. [email protected].

Planuojama ūkinė veikla: 

UAB „Kelmės vėjo energija“ vėjo elektrinių parko įrengimas Kelmės r. sav. Kukečių ir Liolių seniūnijose

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

24-iuose žemės sklypuose Kelmės r. sav., Kukečių sen., Babiniškės k., Liolių sen., Šaupelkio k., Bulkų k., Aukštpamedžių k., Tarvainių k., Patarvainio k., Nirplių k., Ožkeliškės k., Laugalio k., Bazviečių k., Baldegių k., Padratvinio k., Einikių k., Paberžių k., Girinaičių k., Žilaičių k., Arozų k., Maneikių k.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:

Kelmės rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Šiaulių departamentas, Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos Šiaulių skyrius, Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. PAV subjektais taip pat pakviesti: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Kurtuvėnų, Tytuvėnų ir Dubysos RP direkcijos.

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktinoje vietoje:

Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62008, faks. (8) 706 62000, el. p. [email protected]

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita nuo 2021-11-11 dienos bus galima susipažinti ataskaitos rengėjo internetinėje svetainėje adresu http://www.dvcentras.lt/naujienos/parengta-pav-ataskaita-kelmes-raj/

Dėl su COVID-19 taikomų judėjimo ir renginių ribojimo reikalavimų, visuomenės supažindinimas su vertinimo rezultatais vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu gruodžio 09, ketvirtadienį, 17:00. Prisijungimo duomenis rasite aukščiau nurodytu internetinės svetainės adresu arba surinkus žemiau nurodytą tiesioginio prisijungimo adresą: https://us02web.zoom.us/j/83369694001

Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas: 

Iki 2021-12-09 d. imtinai.

Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti:

PAV dokumentų rengėjui – VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, A. Stulginskio g. 5-43, LT-01115 Vilnius, tel. +370 687 97 311, el. p. [email protected] su kopija atsakingai institucijai.


Kitos naujienos

Dalintis