Pasitarimas dėl sveikatos priežiūros įstaigų pertvarkos


Lapkričio 9 d. vykusiame Kelmės rajono sveikatos priežiūros įstaigų ir rajono savivaldybės vadovų pasitarime sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, rajono Tarybos Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komiteto nariai supažindinti su LR Sveikatos apsaugos ministerijos raštu dėl planuojamų vykdyti pokyčių ir jiems reikalingų investicijų planavimo.

Socialinės paramos skyriaus vedėja Reda Každailienė, laikinai einanti savivaldybės gydytojo pareigas, supažindino su Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuojama sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reforma, kurios poreikį paskatino, kaip informuojama iš SAM gautame rašte, šios sisteminės priežastys: nepakankamas sveikatos priežiūros sistemos atsparumas grėsmėms ir krizėms; paslaugų fragmentacija: nėra asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros integracijos savivaldoje, dėl ko paciento kelias sveikatos sistemoje yra komplikuotas; nepakankamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybės užtikrinimas bei teritoriniai netolygumai; sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo ir veiksmingumo stoka; pacientų laukimo eilių problematika; netolygus žmogiškųjų išteklių pasiskirstymas ir kompetencija.

Reformos tikslaskokybiškų ir saugių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas visiems Lietuvos gyventojams, nepaisant jų gyvenamosios vietos, socialinės ar ekonominės padėties, o kokybiškos paslaugos turėtų būti prieinamos geografine, komunikacine, organizacine ir ekonomine prasme taip pagerinant Lietuvos gyventojų sveikatą.

Reformos uždaviniai yra nustatyti įstaigų išdėstymą taip, kad sistema būtų pasirengusi reaguoti į dėl to iškilusius iššūkius ir grėsmes; integruoti pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų teikimą savivaldos lygmenyje; optimizuoti stacionarines aktyvaus gydymo paslaugas (antrinės ir tretinės sveikatos priežiūros), siekiant sumažinti jų vartojimą ir transformuojant jas į kokybiškas ir saugias ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas, taikant modernias jų organizavimo formas. 

Reformos tikslui ir uždaviniams įgyvendinti reikalingi savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pokyčiai ir finansų planavimas šiems pokyčiams tinkamai įgyvendinti. Siekiant kuo sklandesnių sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pokyčių ir jiems reikalingų investicijų suplanavimo bei savalaikio Reformos įgyvendinimo, prašoma rajono sveikatos priežiūros įstaigų iki lapkričio 19 d. užpildyti lentelę apie planuojamus vykdyti pokyčius ir jiems reikalingų investicijų planavimą ir juos pristatyti Kelmės rajono savivaldybės tarybai.

Savivaldybės informacija


Kitos naujienos

Dalintis