Patvirtinta Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija


Kelmės rajono savivaldybės administracija informuoja apie patvirtintą Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo (toliau – Bendrojo plano keitimas) koncepciją ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaitą.

Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija patvirtinta Bendrojo plano keitimo rengimo etapo bendrųjų sprendinių formavimo stadijos metu, parengus ir suderinus Bendrojo plano keitimo SPAV ataskaitą. Iš pateiktų dviejų Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos alternatyvų pasirinkta I-oji koncepcijos alternatyva, kuri patvirtinta Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T-322.

Susipažinti su patvirtinta Bendrojo plano keitimo koncepcija, SPAV ataskaita galima Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje – www.kelme.lt, Kelmės  rajono savivaldybės administracijos buveinėje Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė, 207 kab., savivaldybės internetinėje svetainėje www.kelme.lt ir teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT- 54-22-776).

Susipažinti su Bendrojo plano keitimo SPAV ataskaitos įvertinimo pažymomis galima Kelmės rajono savivaldybės administracijos buveinėje Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė, 207 kab.

Planavimo organizatoriaus informacija


Kitos naujienos

Dalintis: