Kelmės sporto centras išnuomoja kavinės patalpas


Viešoji įstaiga Kelmės sporto centras (įstaigos kodas – 190112078, buveinė – J. Janonio 11F-1, Kelmė, interneto svetainės adresas – www.kelmesportocentras.lt) viešo nuomos konkurso būdu išnuomoja sporto centro pastato, unikalus Nr. 4400-5117-8453:8804, esančio J. Janonio g. 11F- 1, Kelmėje, kavinės patalpas, kurių plotas 150,86 kv. m, kartu su patalpose esančiu ilgalaikiu turtu – baru.

Patalpų naudojimo paskirtis – maitinimo paslaugoms teikti (be alkoholio).

Patalpos išnuomojamos 10 (dešimties) metų laikotarpiui.

Pradinė sporto centro pastato kavinės patalpų, kurių plotas 150,86 kv. m, kartu su patalpose esančiu ilgalaikiu turtu – baru, nuomos kaina 150,00 Eur  per mėnesį.

Informacija apie paraiškų priėmimą:

Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis priimami darbo dienomis iki 2022 m balandžio 7 d. 10.00 val.

Paraiškų pateikimo vieta ؘ– viešoji įstaiga Kelmės sporto centras (J. Janonio g. 11F-1, Kelmė). Už turto apžiūros organizavimą, viešo nuomos konkurso dalyvių registraciją ir papildomos informacijos teikimą  atsakingas VšĮ Kelmės sporto centro direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Vytautas Zorys, tel. (8 700) 05 015, el.p. [email protected]

Konkurso dalyviai iki registracijos pradžios privalo sumokėti pradinį įnašą, kuris lygus 3 mėnesių nustatytam pradiniam nuompinigių dydžiui, į Sporto centro sąskaitą AB Šiaulių banke (banko kodas 71802, sąskaitos numeris LT46 7180 2000 0014 2716) nurodant mokėjimo paskirtį.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse, skelbime nurodytu laiku pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, taip pat nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti įdėta užpildyta paraiška, finansų įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad pradinis įnašas sumokėtas, ir kiti dokumentai, patvirtinantys teisę dalyvauti viešame nuomos konkurse.

Nustatytos formos paraiška išduodama viešojoje įstaigoje Kelmės sporto centre (J. Janonio g. 11F-1, Kelmė) darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. Paraiškos formą galima rasti ir interneto svetainėje www.kelme.lt Viešo nuomos konkurso komisijos posėdis vyks 2022 m. balandžio 8 d. 10 val. viešojoje įstaigoje Kelmės sporto centre (J. Janonio g. 11F-1, Kelmė, pasitarimų kabinete).Kitos naujienos

Dalintis