Dėl „Vlado Kalvaičio tako“ vardo suteikimo


Kelmės rajono savivaldybės administracija vadovaudamasi 2011 m. sausio 25 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo Nr. 1v-57 „Dėl numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, Tytuvėnų krašto bendruomenės 2022 m. vasario mėn. 02 d. prašymu reg. Nr. (7.26) G-571 „Dėl „Vlado Kalvaičio tako“ vardo suteikimo“, kuriuo buvo prašoma inicijuoti tako pavadinimo suteikimą skersgatviui esančiam tarp Rūtų ir Skogalio gatvių ir 2022 m. kovo mėn. 04 d. vykusio Kelmės rajono savivaldybės tarybos atminimo įamžinimo komisijos posėdžio protokolu Nr. VK-47, kurio metu pritarta „Vlado Kalvaičio tako“ vardo suteikimui informuoja, kad Tytuvėnų mieste, skersgatviui esančiam tarp Rūtų ir Skogalio gatvių, suteikiamas „Vlado Kalvaičio tako“ pavadinimas (pagal priedą).

Administracijos direktorius Stasys Jokubauskas

Priedas


Kitos naujienos

Dalintis