Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą UAB „Kelmės vanduo“ direktoriaus pareigoms eiti


Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą UAB „Kelmės vanduo“ direktoriaus (pareiginės algos koeficientas 15,0) pareigoms eiti. Direktorius priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo direktoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Reikalavimai pretendentams:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 1. Išsilavinimas – turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities inžinerijos krypties išsilavinimą.

 2.  Darbo patirties sritis – turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį. Vadovaujamojo darbo patirtimi laikoma patirtis, įgyta vadovaujant organizacijai ar padaliniui ir atliekant funkcijas, kai reikia organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti asmenų grupės darbą.

3. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Pretendentų atrankos būdas: žodžiu (pokalbis ir veiklos programos vertinimas)

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, reikiamus dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos portalą adresu https://portalas.vtd.lt/lt/uzdaroji-akcine-bendruove-kelmes-vanduo-uab-kelmes-vanduo-direktorius-322;927120.html

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 427) 69 056.

Savivaldybės meras                         Ildefonsas Petkevičius


Kitos naujienos

Dalintis: