Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo (pakaitinio valstybės tarnautojo) pareigoms eiti


Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo (pakaitinio valstybės tarnautojo) pareigoms eiti (pareiginės algos koeficientas – 13 (nuo 2024-01-01 – 1,36)). Terminas – preliminariai 2 metai.

Išsilavinimo ir patirties reikalavimai pretendentams:

  • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
  •  darbo patirties sritis – pedagoginio darbo patirtis;
  • darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai;

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

  • kalba – anglų arba vokiečių, arba prancūzų;
  • kalbos mokėjimo lygis – B1.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

  • atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. ISAK-1717 5.1. punkto reikalavimus – turėti ne mažesnę kaip 3 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje, arba 3 metų vadovaujamo darbo patirtį pareigybėje, kurią einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu;
  • turėti pedagogo kvalifikaciją, kuri patvirtinama Pedagogų rengimo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-54, 11 punkte nustatytais dokumentais arba tvarka.

Asmenis, norinčius dalyvauti konkurse, maloniai kviečiame reikiamus dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos portalą adresu (skelbimo Nr. 12006)  https://portalas.vtd.lt/lt/svietimo-kulturos-ir-sporto-skyriaus-skyriaus-vedejas-322;12006.html

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 427) 69 056.

Administracijos direktorė  Danutė Laivienė


Kitos naujienos

Dalintis: