Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti


Pareigybės lygis – A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 10,0 iki 11,0 (priklausomai nuo profesinio darbo stažo trukmės).

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai pretendentams:

Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą.

Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.

Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti rengti sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.

Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programomis.

Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tarnybinį automobilį


Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, reikiamus dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos portalą adresu https://portalas.vtd.lt/lt/statybos-ir-infrastrukturos-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-322;916460.html

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 427) 69 056.

Administracijos direktorė              Danutė Laivienė


Kitos naujienos

Dalintis: