Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti


Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Savivaldybės administracijos  Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti (esant darbuotojui tikslinėse atostogose (apie 1,5 metų).

Reikalavimai pretendentams:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu inžinerijos mokslų studijų srities. Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, reikiamus dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos portalą adresu https://portalas.vtd.lt/lt/statybos-ir-infrastrukturos-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-322;915270.html

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 427) 69 056.

Administracijos direktorė              Danutė Laivienė


Kitos naujienos

Dalintis: