Informacija dėl vienkartinės vaiko gimimo išmokos Kelmės rajono savivaldybės gyventojams


VIENKARTINĖ VAIKO GIMIMO IŠMOKA

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS

Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-243, vienkartinė vaiko gimimo išmoka 7,5 BSI skiriama ir mokama gimus vaikui, kurio tėvų gyvenamoji vieta yra deklaruota Kelmės rajono savivaldybėje ir šeimos faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta yra Kelmės rajono savivaldybėje. Faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta nustatoma atsižvelgiant į turimus duomenis, surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, apsvarsčius Socialinės paramos klausimams spręsti komisijoje.

Gimimo išmoka išmokama vienam iš vaiko tėvų.

Kreipiantis dėl gimimo išmokos būtina pateikti:

1. prašymą;

2. asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

3. vaiko (-ų) gimimo liudijimą;

Prašymas ir reikalingi dokumentai gauti  išmoką pateikiami Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui arba seniūnijoje, pagal šeimos faktinę nuolatinę gyvenamąją vietą.

Gimimo išmoka skiriama jei dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo vaiko gimimo dienos.


Kitos naujienos

Dalintis: