Infrastruktūros plėtra


Kelmės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros informacija

Kęstutis Kneižys

Savivaldybės vyriausiasis inžinierius

  1. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T-92 ,,Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-419 ,,Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo (tarifų) patvirtinimo“ pakeitimo“.
  2. Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius – Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. T-416 „Dėl skyrimo Kelmės rajono savivaldybės administracijai vykdyti savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijas ir Kelmės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo“.
  3. Savivaldybės infrastruktūros kriterijai ir pripažinimo prioritetine tvarkos aprašas – Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. T-418 „Dėl savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir Kelmės rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  4. Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėtis ir darbo reglamentas – Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. T-417 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo“.
  5. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifas – Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. T-419 „Dėl  savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo (tarifų) patvirtinimo“.

Kelmės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos 2022 m. gruodžio 7 d. išvada Nr.VA-188:

  • Programos lėšų panaudojimo pagrįstumo ataskaitos nerengti ir neteikti tvirtinti rajono tarybai.
  • Parengti sprendimo projektą su naujais įmokos tarifais iki 2023 m. sausio 10 d. ir teikti tvirtinti rajono tarybai.

Paskutinio atnaujinimo data: 2022-12-12