Planavimo dokumentai

2014-2020 m. Šiaulių regiono integruota teritorijų vystymo programa


Kelmės rajono savivaldybės plėtros planas iki 2030 metų

 • Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 20 d. sprendimu Nr. T-171 patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2010-2012 m. programų pakeitimo

INFORMACIJA APIE KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010–2012 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMĄ

 • Kelmės rajono savivaldybės 2010-2012 metų strateginio veiklos plano 2010 m. įgyvendinimo ataskaita
 • 2010-2012 m. strateginio veiklos plano nauja redakcija
 • 2010 m. vasario 20 d. patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės 2010-2012 m. strateginis veiklos planas

 • Kelmės miesto bendrasis planas
  Kelmės rajono savivaldybės taryba 2008 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-187 patvirtino Kelmės miesto bendrąjį planą
 • Tytuvėnų miesto bendrasis planas
  Kelmės rajono savivaldybės taryba 2008 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-132 patvirtino Tytuvėnų miesto bendrąjį planą
KELMĖS RAJONO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
2007-02-14 Tarybos sprendimas Nr. T-43 dėl Kelmės rajono teritorijos bendrojo plano (nebegalioja)Aiškinamasis raštasInžinierinė infrastruktūra ir susisiekimas

Miškų sprendiniai

Plėtra

Socialinės infrastruktūros plėtra

Žemės naudojimo sprendiniai

Reakreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros plėtojimo sprendiniai
   
2013-03-29 Tarybos sprendimas Nr. T-94 dėl Kelmės rajono teritorijos bendrojo plano pakeitimoAiškinamasis raštas
Priedas 1
Priedas 2
Žemės naudojimo brėžinys 
Infrastruktūros ir susisiekimo sistemos brėžinys

Miškų išdėstymo brėžinys

Reakreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėžinys

Atsinaujinančių išteklių energetikos plėtros schema

 

 •  Kelmės rajono atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas

Informacija atnaujinta: 2022 01 04

Skip to content