null3


Visuomenės informavimas apie pradedamą rengti kitos paskirties inžinerinio statinio (vėjo elektrinės VE-55) Akmenių k., Vaiguvos sen., Kelmės r. sav. naujos statybos projektą


Statinių statybvietės adresas: Akmenių k., Vaiguvos sen., Kelmės r. sav;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija: Kiti inžineriniai statiniai, kitos paskirties inžineriniai statiniai – atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės);

 Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus : AB Energetikos projektavimo institutas, PV Algis Virbalas, el. p. [email protected],tel. Nr. (8 614) 30667;

Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius): Projekto vadovas Algis Virbalas, el. p. [email protected];

Statytojas: UAB „Vėjas LT“, Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, (8 687) 21720, el. paštas: [email protected];

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima adresu Kaunas, Islandijos pl. 67, tel. Nr. (8 614) 30667, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val., iki 2023 m. sausio 5 d. ir Kelmės r. savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.kelme.lt;

Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Raštu, adresu UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171, Kaunas, arba elektroniniu paštu [email protected], iki 2023-01-05;

 Viešas susirinkimas vyks 2023 m. sausio 5 d., 15:30 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Transliacijos nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDAyMDI0MDQtNjQ4Yy00YTQxLWEzOTgtOWExMjFiNjJkNjY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22de0dc698-47f5-47d1-9099-011e6ad15c07%22%2c%22Oid%22%3a%22889f6d20-9c0e-4242-be67-80c952041d04%22%7d

Prisijungus prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.

Detali prisijungimo instrukcija: https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4


Kitos naujienos

Dalintis