Visuomenės informavimas apie numatomą rengti inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 330 kV OL Šiauliai – Kaunas rekonstravimo projektą


Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šiauliai – Kaunas (unik. Nr. 5496-2018-8012), Kelmės r. sav., rekonstravimo projektas

Statytojas (-ai)

LITGRID AB, [email protected], +37068776347

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas: 330kV OL Šiauliai – Tytuvėnai LN459 ir 330kV OL Tytuvėnai – Kaunas LN306

Paskirtis: Elektros tinklų

Adresas: Kelmės rajono savivaldybės teritorija

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės: 5448/0002:0299,  X: 6163094,6 Y: 446008,2; 5448/0002:0399, X: 6163047,4 Y: 446022,8; 5448/0003:0097,  X: 6162956,6 Y: 446027,4; 5448/0003:0407,  X: 6162924,8 Y: 446038,8; 5448/7001:003,  X: 6162985,6 Y: 446038,5

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės ūkio paskirties žemė, Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas

Unikalus Nr. 5496-2018-8012

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas UAB Energetikos projektavimo institutas,  El. p. [email protected],    tel. Nr. 8 687 76347

 Architektas: Mantas Michaliunjo

 Projektuotojo įgaliotas asmuo: Darius Balakauskas, el. p. [email protected];  tel. Nr. 8 687 76347

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas: UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171 Kaunas, tel. Nr. 8 687 76347, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. ir savivaldybės interneto svetainėje www.kelme.lt rubrikose “Naujienos ir “Statyba”

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

Raštu UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171 Kaunas, el. paštu [email protected]

arba el. paštu [email protected]

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-02-07

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2023-02-07, 15:30 val.

Nuoroda prisijungimui:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGU5NzgwYTMtNGFkZC00ZGQ3LWIzMmUtNTU3MTFkMDI4NTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22de0dc698-47f5-47d1-9099-011e6ad15c07%22%2c%22Oid%22%3a%2293ef93d4-c2dd-4222-b3a6-ae09026fc2a6%22%7d

Kita informacija: Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu per MS Teams platformą.


Kitos naujienos

Dalintis: