Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė skelbia konkursą Kelmės ligoninės Apskaitos ir finansų skyriaus finansininko-kasininko pareigoms eiti


Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė skelbia konkursą Kelmės ligoninės Apskaitos ir finansų skyriaus finansininko-kasininko pareigoms (0,5 etato krūvis) eiti. Įstaigos  kodas 162730167, adresas Nepriklausomybės g. 2, Kelmė.

Pretendentams taikomi reikalavimai:

  1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį apskaitos, ekonomikos, finansų studijų krypčių išsilavinimą.
  2. Turėti ne mažesnę kaip 1 m. darbo patirtį finansų apskaitos srityje.
  3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius apskaitos tvarkymą ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą.
  4. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršyklėmis, elektroninio pašto programomis ir kt.)
  5. Išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo reikalavimus.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, VšĮ Kelmės ligoninei per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu https://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html  privalo pateikti:

  • Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • Išsilavinimą ir darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;
  • Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
  • Užpildytą pretendento anketą.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą 10 darbo dienų nuo skelbimo Viešojo valdymo agentūros interneto svetainėje paskelbimo dienos. Dokumentų priėmimo terminas gali būti pratęstas vadovaujantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 247,  7.5 punkto nuostatomis.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu.

Informacija teikiama tel. (8 427) 69 208.

Ligoninės direktorė   Edita Brazienė


Kitos naujienos

Dalintis: