Teisės aktų pažeidimai

 • Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-30 įsakymu Nr. PA-280 pripažinta, kad darbuotojas (duomenys neskelbiami) padarė tarnybinį nusižengimą ir jam skirta tarnybinė nuobauda – papeikimas.
  Darbuotojas (Duomenys neskelbiami) netinkamai vykdė Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. T-317, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtinto Mažos vertės tvarko aprašo 21.2.1 punktą bei LR Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 1 d. 5 punktų reikalavimus.
 • Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-30 įsakymu Nr. PA-279 pripažinta, kad darbuotojas (duomenys neskelbiami) padarė tarnybinį nusižengimą ir jam skirta tarnybinė nuobauda – papeikimas.
  Darbuotojas (Duomenys neskelbiami) pažeidė Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-317, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtinto Mažos vertės tvarko aprašo 21.2.1 punkto bei LR Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 1 d. 5 punkto reikalavimus, bei pareigybės aprašymo patvirtinto 2020-06-18 Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. PA-136 28 punktą.
 • Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-23 įsakymu Nr. PA-93 pripažinta, kad darbuotojas (duomenys neskelbiami) padarė tarnybinį nusižengimą ir jam skirta tarnybinė nuobauda – pastaba.
  Darbuotojas (Duomenys neskelbiami) netinkamai vykdė Valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktų, 15 straipsnio 1 dalies 1–4 punktų, nuostatas.
 • Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-07 įsakymu Nr. PA-70 pripažinta, kad darbuotojas (duomenys neskelbiami) padarė tarnybinį nusižengimą ir jam skirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas.
  Darbuotojas (Duomenys neskelbiami) netinkamai vykdė Lietuvos Respublikos  Valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktų, 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktų nuostatas.
 • Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-29 įsakymu Nr. PA-49 pripažinta, kad darbuotojas (duomenys neskelbiami) padarė tarnybinį nusižengimą ir jam skirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas.
  Darbuotojas (Duomenys neskelbiami) netinkamai vykdė Lietuvos Respublikos  Valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1, 5, 6 ir 8 punktų, 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktų  nuostatas.
 • Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-23 įsakymu Nr. PA-42 pripažinta, kad darbuotojas (duomenys neskelbiami) padarė tarnybinį nusižengimą ir jam skirta tarnybinė nuobauda – pastaba.
  Darbuotojas (Duomenys neskelbiami) netinkamai vykdė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio, 15 straipsnio 1 dalies 5 punkto, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 4.1, 5.1, 7.1, 9.1, 9.3 ir 9.8 punktų nuostatas.
 • Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-15 įsakymu Nr. PA-238  pripažinta, kad darbuotojas (duomenys neskelbiami) padarė tarnybinį nusižengimą ir jam skirta tarnybinė nuobauda – pastaba.
  Darbuotojas (Duomenys neskelbiami) netinkamai vykdė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 str. 1 d. 1 ir 5 punktų nuostatas.
 • Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. PA-92 pripažinta, kad darbuotojas (duomenys neskelbiami) padarė tarnybinį nusižengimą ir jam skirta tarnybinė nuobauda – pastaba.
  Darbuotojas (Duomenys neskelbiami) netinkamai vykdė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 str. 1 d. 1 ir 5 punktų nuostatas.

Informacija atnaujinta: 2021 09 29

Skip to content