Socialinio būsto pirkimas Kelmės mieste


Kelmės rajono savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmėje, interneto svetainės adresas – www.kelme.lt, tel.  (8 427) 69 053, faks. (8 427) 69 052, el. paštas: [email protected]) skelbiamų derybų būdu perka gyvenamąjį būstą savivaldybės socialinio būsto fondui plėsti.

Reikalavimai perkamam socialiniam būstui:

Gyvenamosios paskirties būstas su priklausiniais turi būti Kelmės mieste (Kelmės rajono), ne  didesnio kaip 40 kv. m naudingo ploto, geros būklės, turi atitikti teisės aktų nustatytus sanitarinius bei normatyvinius statybos techninių dokumentų reikalavimus, keliamus gyvenamosioms patalpoms (neperkami būstai su bendro naudojimo patalpomis – virtuve, tualetu, dušu, vonia), būstas turi būti su komunaliniais patogumais (vandentiekis, kanalizacija), įrengti elektros energijos apskaitos prietaisai, įrengta šildymo sistema.

Būstas perkamas kartu su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais priklausiniais (pagalbiniais pastatais), kadastro byla turi atitikti esamą būsto padėtį, patalpų išplanavimą, nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodytus duomenis, būsto nusidėvėjimas turi būti ne didesnis kaip 60 proc. Parduodamas būstas negali būti perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės. Neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas.

Pirkimo dokumentų pateikimas: socialinio būsto pirkimo sąlygas ir kitus pirkimo dokumentus galima rasti interneto svetainėje https://www.kelme.lt/socialine-parama/. Informacija teikiama tel. +370 659 27998 arba el. paštu: [email protected].

Paraiškų pateikimas: kandidatas Kelmės rajono savivaldybės administracijai (Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė) paraišką kartu su parduodamo būsto dokumentais pateikia užklijuotame voke su užrašu „Socialinio būsto pirkimas“ ir nurodytais kandidato rekvizitais. Kandidatas prie paraiškos turi pateikti (pridėti) parduodamo būsto dokumentus: parduodamo nekilnojamojo turto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopiją, kadastro duomenų bylos ir parduodamo būsto energinio naudingumo sertifikato kopijas. Jei pardavėjui atstovauja įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas teisės aktų tvarka patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui derėtis dėl būsto pardavimo, parduodamo būsto dokumentų pateikimo ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo. Kandidato teikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.

Paraiškų pateikimo (priėmimo) terminas: iki 2022 m. spalio 3 d. 10 val.

Paraiškų priėmimo vieta: Kelmės rajono savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė. Paraiška su dokumentais dalyvauti socialinio būsto pirkimuose gali būti pateikta paštu, per kurjerį arba tiesiogiai atvykus į Kelmės rajono savivaldybės administraciją (Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė). Jeigu paraiška su parduodamo būsto dokumentais gauta pasibaigus nustatytam terminui, šie dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui.Kitos naujienos

Dalintis