Skelbiamas aikštelių Visgirdų kaime, Vaiguvos seniūnijoje, nuomos konkursas


Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiguvos seniūnijos patikėjimo teise valdomo turto – aikštelių, esančių Visgirdų kaime, Vaiguvos seniūnijoje, viešo nuomos konkurso komisija skelbia savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ir Vaiguvos seniūnijos patikėjimo teise valdomo turto – aikštelių, esančių Visgirdų k., Vaiguvos sen., Kelmės r. sav., viešą nuomos konkursą:

1. Nuomos objektas – Kiti inžineriniai statiniai – aikštelės, unikalus Nr. 4400-4925-2579, plotas – 7414,77 kv. m.; aikštelė, unikalus Nr. 4400-4925-2568, plotas 6404,12 kv. m., adresas Visgirdų k., Vaiguvos sen., Kelmės r. sav.

2. Objekto naudojimo paskirtis – ūkinei komercinei veiklai vykdyti.

3. Objekto nuomos sutarties trukmė  – 10 (dešimt) metų.

4. Pradinis nuompinigių dydis: 91,00 eurų per mėnesį (be žemės sklypo).

5. Konkurso laimėtojas savo lėšomis turi įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos Kelmės skyriuje sudaryti žemės sklypo (1,38 ha) nuomos sutartį.

Informacija apie paraiškų priėmimą:

Paraiškų priėmimo terminas – iki 2022 m. birželio 23 d. 10.00 val. (įskaitytinai).

Paraiškų pateikimo vieta – Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiguvos seniūnija (Alyvų g. 10, Vaiguvos k., Kelmės r. sav.). Papildoma informacija teikia Kelmės rajono savivaldybės Vaiguvos seniūnijos seniūnas Alvydas Lukošius, tel. 8 (427) 48 137, mob. 8 687 88569; el. p. [email protected].

Konkurso dalyviai privalo sumokėti pradinį įnašą, kuris lygus 3 mėnesių nustatytam pradiniam nuompinigių dydžiui, į Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiguvos seniūnijos (kodas 188648161) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT404010043800159641, esančią Luminor banke.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti aikštelių viešo nuomos konkurse, skelbime nurodytu laiku pateikia užklijuotą voką, ant voko turi būti užrašyta nuoroda Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiguvos seniūnijos patikėjimo teise valdomo turto –  aikštelių, esančių Visgirdų k. Vaiguvos sen. Kelmės r.sav. nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

1.  Paraiška (priedas), kurioje nurodomas konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, nurodoma, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;

2.  Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

3.  Juridinio asmens registracijos pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų patvirtintos kopijos ir kiti dokumentai, įrodantys teisę dalyvauti viešame konkurse;

4.  Kredito įstaigos dokumentas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui.

Nustatytos formos paraiškos išduodamos Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiguvos seniūnijoje (Alyvų g. 10, Vaiguvos k., Kelmės r. sav.) darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val.

Informacija apie komisijos posėdį: posėdis įvyks 2022 m. birželio 23 d. 10.30 val., Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiguvos seniūnijoje (Alyvų g. 10, Vaiguvos k., Kelmės r. sav.).

Vyriausioji specialistė, vykdanti seniūno funkcijas   Dalia Skardžiuvienė


Kitos naujienos

Dalintis