Skelbiama registracija į jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą


Kelmės rajono savivaldybės administracija jau antrus metus vykdys ,,Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą“ (toliau – Programa).

Registracija vyksta nuo 2024 m. gegužės 2 d. iki  birželio 3 d.

Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo vasaros užimtumui didinti vasaros atostogų metu (liepos–rugpjūčio mėnesiais, ne ugdymo metu) Kelmės rajono savivaldybėje.

Programa skirta Kelmės rajono savivaldybės jaunimui nuo 14 iki 19 m., deklaravusiam savo gyvenamąją vietą Kelmės rajono savivaldybėje, besimokančiam bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas iki rugpjūčio 31 d.

Programos vykdymo terminas – įdarbinimui nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d., ne ugdymo proceso metu.

Tinkami darbdaviai – Kelmės rajono savivaldybės administracija, juridiniai asmenys, ūkininkai, piliečiai, kurie verčiasi individualia veikla. Svarbu, kad visi darbdaviai veiklą vykdytų Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje.

Darbdaviui, vykdančiam veiklą Kelmės rajono savivaldybėje, už jauną žmogų, išdirbusį visą darbo laiko normą, per mėnesį kompensuojama pusė MMA, už ne visą darbo laiko normą išdirbusį jauną žmogų kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal išdirbtas darbo valandas per mėnesį. Maksimalus kompensacijos dydis darbdaviui už vieną įdarbintą jauną žmogų per Programos vykdymo laikotarpį – 1 MMA. Įdarbinus jauną žmogų visu darbo krūviu vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius su jaunais žmonėmis. 

Maksimalus kompensacijos dydis darbdaviui per Programos vykdymo laikotarpį už 2 mėnesius yra 1 MMA.

Registracija

Registracijos forma ir sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo turi būti pateikiami nuo 2024 m. gegužės 2 d. iki  birželio 3 d. (Anksčiau ar vėliau atsiųstos formos laikomos negaliojančiomis).

Jaunas žmogus, susiradęs būsimą darbdavį, ar darbdavys, susiradęs įsidarbinti norintį jauną žmogų ir su juo suderinęs dalyvavimą Programoje, turi susipažinti su Programa ir nuo 2024 m. gegužės 2 d. iki birželio 3 d. registruotis el. paštu [email protected] pateikdami užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą (nufotografuotą) registracijos formą (1 priedas) bei sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (2 priedas). Su atrinktais dalyviais ir darbdaviais Kelmės rajono savivaldybės administracija pasirašys trišales (ar dvišales) sutartis.

Darbdaviai, norėdami rasti jaunuolių, kurie galėtų pas juos dirbti vasarą, gali registruotis čia.

Nuoroda į teisės aktą 2022 m. gruodžio 22 d. Nr. T383 ,,Dėl Kelmės rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo“

Reikia užpildyti ir pateikti:

  • Registracijos formą (Programos 1 priedas, pildo jaunas žmogus ir darbdavys).
  • Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (Programos 2 priedas, pildo jaunas žmogus).

Kilus klausimams kreiptis telefonu (8 427) 69 078 arba elektroniniu paštu  [email protected] 


Kitos naujienos

Dalintis: