Savivaldybės tarybos 2021-10-28 posėdžio sprendimų projektai


Registracijos dataRegistracijos
Nr.
Pavadinimas
2021-10-28T1-358Dėl projekto „Bendruomenių stiprybė – gyvojoje tradicijų raiškoje“ įgyvendinimo
Aiškinamasis raštas
1 priedas
2 priedas
2021-10-21T1-357Dėl patalpų perdavimo Kelmės rajono socialinių paslaugų centrui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti
Aiškinamasis raštas
2021-10-21T1-356Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už prekybą nustatytose Kelmės miesto viešosiose vietose nuo spalio 30 d. iki lapkričio 1 d.
Aiškinamasis raštas
2021-10-18T1-355Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėjimo
Aiškinamasis raštas
2021-10-18T1-354Dėl pritarimo Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Vaiguvos Vlado Šimkaus skyriaus ikimokyklinio ugdymo programai
Aiškinamasis raštas
Programa
2021-10-18T1-353Dėl Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
1 priedas
2 priedas
2021-10-18T1-352Dėl Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Nuostatai
2021-10-18T1-351Dėl UAB Kelmės vietinio ūkio vieningo gyventojų aptarnavimo komunalinių paslaugų srityje administravimo mokesčio patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2021-10-18T1-350Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
Aiškinamasis raštas
1 priedas
2 priedas
3 priedas
2021-10-18T1-349Dėl socialinio būsto pirkimo Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2021-10-18T1-348Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos Biudžeto ir investicijų, Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio komitetų sudėčių pakeitimo
2021-10-18T1-347Dėl leidimo atlikti remonto darbus
Aiškinamasis raštas
2021-10-18T1-346Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2021 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2021-10-18T1-345Dėl Kelmės švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Nuostatai
2021-10-18 T1-344Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-113 „Dėl Kelmės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2021 metų darbo užmokesčio ir medikamentų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2021-10-18 T1-343Dėl Fiksuotų pajamų mokesčių dydžių ir Lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, sąrašų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2021-10-18 T1-342Dėl Kelmės rajono savivaldybės būsto, esančio Birutės g. 19-29, Kelmėje, pardavimo
Aiškinamasis raštas
2021-10-18 T1-341Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Kelmės švietimo pagalbos tarnyboje
Aiškinamasis raštas
2021-10-18T1-340Dėl Nekilnojamojo turto nuomos lėšų perdavimo Kelmės rajono savivaldybės viešosioms įstaigoms tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2021-10-15 T1-339Dėl paskolos lėšų, skirtų investicijų projektams finansuoti, perskirstymo
Aiškinamasis raštas
2021-10-15T1-338Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-404 „Dėl pavedimo vežti keleivius autobusais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais ir sutarties sudarymo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2021-10-13 T1-337Dėl Kelmės rajono savivaldybės peticijų komisijos sudėties pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2021-10-13 T1-336Dėl Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Nuostatai
2021-10-13 T1-335Dėl leidimo savivaldybės būstą nuomotis socialinio būsto sąlygomis
Aiškinamasis raštas
2021-10-13T1-334Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
Aiškinamasis raštas
1 priedas
2 priedas

Kitos naujienos

Dalintis