Pranešimas apie Gruzdžių vaikų socializacijos centro reorganizavimą jungimo būdu


Nuo 2022 m. gruodžio 1 d. Kelmės rajone, Gailių kaime, bus naujai atidarytas Gruzdžių vaikų socializacijos centro Gailių skyrius.

Gruzdžių vaikų socializacijos centro Gailių skyrius (toliau – Skyrius) – valstybinė bendrojo ugdymo mokyklų grupei priskirta specializuota įstaiga, skirta delinkventinio elgesio (14–17 metų) berniukams (9–10 klasės), kuriems paskirta vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonė.

Skyriuje bus reikalingi pedagoginiai darbuotojai: skyriaus vedėjas, skyriaus vedėjo pavaduotojas ugdymui, pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas), auklėtojai, dalykų mokytojai.

Veiklai organizuoti bus reikalingi kiti specialistai ir darbuotojai: finansininkas, informacinių technologijų specialistas, slaugytojas, dietistas, virėjos, vairuotojas, budėtojai (paros, nakties metu), valytojos, pagalbinis pastatų priežiūros darbininkas ir kt.

Privalumas – darbo patirtis, atsparumas emocinei įtampai dirbant su socialinės rizikos grupės vaikais.

Darbo vieta: Gruzdžių vaikų socializacijos centro Gailių skyrius, Kelmės r., Gailių kaimas (elektroninis paštas [email protected]. Kontaktinis tel. 8 699 27 811 (Centro direktorius H. Gaidamavičius).

Savivaldybės administracijos informacija


Kitos naujienos

Dalintis