Pastate – ligoninėje esančių patalpų viešasis nuomos konkursas


VšĮ Kelmės ligoninė (įstaigos kodas – 162730167, buveinė – Nepriklausomybės g. 2, Kelmė, interneto svetainės adresas – www.kelmesligonine.lt) viešo nuomos konkurso būdu išnuomoja patalpas pastate – ligoninėje, unikalus Nr. 5496-3005-6038, adresu Nepriklausomybės g. 2, Kelmė. Patalpų plotas 14,81 kv. m.

Patalpų naudojimo paskirtis: ortopedinių ir ergoterapijos priemonių gamyba. Patalpos išnuomojamos 5 (penkių) metų laikotarpiui su galimybe pratęsti terminą dar 5 metams. Pradinė patalpų, kurių plotas 14,81 kv. m., nuomos kaina – 20,80 Eur per mėnesį.

Informacija apie paraiškų priėmimą: Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis priimami darbo dienomis. Paraiškų priėmimo laikas: 8.00 –  12.00 val. Priėmimo terminas: iki 2021 m gruodžio 27 d. Pateikimo vieta – VšĮ Kelmės ligoninė, Nepriklausomybės g. 2, Kelmė (111 kab.).

Konkurso dalyviai iki registracijos pradžios privalo sumokėti pradinį įnašą, kuris lygus 3 mėnesių nustatytam pradiniam nuompinigių dydžiui, į Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės (kodas 162730167) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT804010043800011190 Luminor Bank AS.

Konkurse norintys dalyvauti fiziniai ir juridiniai asmenys užpildytą paraišką, finansų įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas pradinis įnašas, ir kitus dokumentus, patvirtinančius teisę dalyvauti viešajame  nuomos konkurse, pateikia užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašytas konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, taip pat nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Nustatytos formos paraiška išduodama VšĮ Kelmės ligoninėje, Nepriklausomybės g. 2, Kelmė, 111 kab. darbo dienomis 8.00 – 12.00 val. Paraiškos forma patalpinta interneto svetainėje www.kelmesligonine.lt.

Už turto apžiūros organizavimą atsakingas VšĮ Kelmės ligoninės ūkio skyriaus vedėjas R. Šauklys, tel. (8 610) 23 600.  Už konkurso dalyvių registraciją ir informacijos teikimą atsakinga personalo specialistė O. Meškienė, tel. (8 427) 69 208, el. p. [email protected].

Viešojo nuomos konkurso komisijos posėdis vyks 2021 m. gruodžio 28 d. 10 val. VšĮ Kelmės ligoninės salėje, I aukšte (Nepriklausomybės g.2 Kelmės m.).

VšĮ Kelmės ligoninės administracija  


Kitos naujienos

Dalintis