Paskelbtas konkursas į Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovo (-ės) – Savivaldybės kontrolieriaus (-ės) – pareigas


Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pavesta svarbi ir atsakinga misija – prižiūrėti, kaip valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas, vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

„Savivaldybės bendruomenė laukia aktyvaus, kūrybiško, sugebančio puoselėti ir palaikyti bendrystę lyderio (-ės), kuris (-i) telktų energingą, profesionalią, bendradarbiaujančią komandą ir kartu su ja prisidėtų prie skaidrios, efektyvios savivaldos kūrimo, piliečių ir valdžios tarpusavio ryšio stiprinimo, harmoningai, prasmingai ir užtikrintai įgyvendintų įstaigos tikslus“, – sako Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius ir kviečia pretendentus dalyvauti konkurse.

Savivaldybės kontrolierius skiriamas 5 metų kadencijai. Siūlomas atlyginimas – 3570,80 Eur.

Kviečiame pretendentus dalyvauti konkurse ir pasinaudoti galimybe, leisiančia plėtoti ir taikyti savo kompetencijas bei prisidėti prie skaidrios, sąžiningos ir patrauklios savivaldos kūrimo.

Norinčius dalyvauti konkurse, maloniai kviečiame reikiamus dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos portalą adresu (skelbimo Nr. 58859) https://portalas.vtd.lt/lt/savivaldybes-kontrolierius-istaigos-vadovas-322;56591.html

Išsamesnį konkurso aprašymą galite rasti

Konkursą organizuoja Viešojo valdymo agentūra.

Darbuotojo, administruojančio konkursą, kontaktai:

Vardas, pavardė: Lina Pečiulienė
Pareigos: Patarėjas
Telefono Nr.: +37052196827, +37068497968
El. paštas: [email protected]

Papildoma informacija taip pat teikiama telefonu (8 427) 69 056.


Kitos naujienos

Dalintis: