null3


Pakražančio seniūnija skelbia savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato esančio Vaidatonių g. 4, Stulgių k., Pakražančio sen., Kelmės r. sav., viešą nuomos konkursą


Kelmės rajono savivaldybės administracijos Pakražančio seniūnija (įstaigos kodas 188648542 adresas: Centro g. 1, Grinių k., Pakražančio sen., Kelmės raj. sav.) vykdo savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato esančio Vaidatonių g. 4, Stulgių k., Pakražančio sen., Kelmės r. sav., viešą nuomos konkursą:

  1. unikalus Nr. 5498-5009-1020, plotas – 50,16 kv. m,. esančios Vaidatonių g. 4, Stulgių k., Pakražančio sen., Kelmės r. sav.
  2. Objekto naudojimo paskirtis – gamybos, pramonės veiklai vykdyti.
  3. Turto nuomos sutarties trukmė – 5 (penkių) metų laikotarpiui su galimybe pratęsti dar 5 (penkis) metus.
  4. Pradinis nuompinigių dydis – 25,00 eurų per mėnesį (be žemės sklypo).

Informacija apie paraiškų priėmimą:

Pasiūlymus nuomos konkursui teikti iki 2023 m. sausio 16 d. 17 val. adresu: Centro g. 1, Grinių k., Pakražančio sen., Kelmės r. sav., darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. Kontaktinis asmuo: Alfonsas Sakalauskas, Pakražančio seniūnijos seniūnas, tel. (8 427) 44536, el. p. [email protected]

Pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokėti į Kelmės rajono savivaldybės administracijos Pakražančio seniūnijos (kodas 188648542) atsiskaitomąją banko sąskaita įmokoms už prekes ir paslaugas:  LT544010043800189653, esančią LUMINOR banke. Jeigu konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, nurodytas pradinis įnašas sumokamas su PVM. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti konkurse, pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta „Kelmės rajono savivaldybės administracijos Pakražančio seniūnijos organizuojamo patalpų, esančių Vaidatonių g. 4, Stulgių k., Pakražančio sen., Kelmės r. sav., nuomos konkursui“.

Voke turi būti įdėta užpildyta paraiška, finansų įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad pradinis įnašas sumokėtas ir kiti dokumentai, patvirtinantys teisę dalyvauti viešame nuomos konkurse.

Nustatytos formos paraiškos išduodamos Kelmės rajono savivaldybės administracijos Pakražančio seniūnijoje darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val.

Konkursą laimi tas pretendentas, kurio pasiūlyta mėnesio nuompinigių suma bus didžiausia.

Komisijos posėdis vyks 2023 m. sausio 17 d. 10 val., Kelmės rajono savivaldybės administracijos Pakražančio seniūnijoje (Centro g. 1, Grinių k., Pakražančio sen., Kelmės r. sav.).

Seniūnas    Alfonsas Sakalauskas                                                                                       


Kitos naujienos

Dalintis