Pajamų deklaravimui liko vos savaitė: dažniausiai užduodami klausimai


Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) primena, kad pajamas privalantiems deklaruoti gyventojams tai padaryti liko savaitė. Pajamų mokesčio deklaracijas pateikti jie turi iki gegužės 2 d. Šiuo metu pareigą atliko apie 69 proc. privalančiųjų deklaruoti gyventojų, o iš viso pajamų mokesčio deklaracijas pateikė daugiau nei 1,3 mln. gyventojų. VMI dalinasi dažniausiais paskutinę pajamų deklaravimo savaitę užduodamais klausimais bei atsakymais.

Ar turiu deklaruoti ir nulines individualios veiklos (IDV) pajamas?

Taip, pajamų mokesčio deklaraciją iki gegužės 2 d. turi pateikti visi gyventojai, kurie praėjusiais metais buvo įregistravę IDV su pažyma arba įsigiję verslo liudijimą, net ir tada, kai pajamų iš veiklos nebuvo gauta. Tuomet į pajamų eilutę tiesiog įrašomas „0“.

Deklaravau pajamų mokesčio permoką – kada ją gausiu?

Permokas VMI grąžina iki liepos 31 d. Permokų grąžinimui sąrašai sudaromi atsitiktine tvarka, neatsižvelgiant į deklaracijos pateikimo datą. GPM permoka grąžinama tada, kai gyventojas yra pateikęs ar patikslinęs visas privalomas ankstesnių metų pajamų mokesčio deklaracijas, o taip pat, jei reikia, ir nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijas.

Ar dar spėsiu dalį savo GPM skirti paramai?

Taip, prašymus skirti dalį 2023 m. sumokėto GPM paramai galima užpildyti taip pat iki gegužės 2 d. Paramos gavėjams ir meno kūrėjams galima skirti iki 1,2 proc. GPM, politinėms organizacijoms — iki 0,6 proc., profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams — iki 0,6 proc. Jei gyventojas privalo deklaruoti pajamas, tai norint, kad prašymas skirti GPM dalį paramai būtų įvykdytas, pajamų mokesčio deklaraciją reikia pateikti iki gegužės 2 d. Daugiau informacijos galima rasti čia.

Kaip deklaruoti NT nuomos pajamas?

Jei būstas nuomotas įsigijus verslo liudijimą, fiksuotas pajamų mokestis sumokamas iš karto, tačiau pajamas, kaip ir visas kitas IDV pajamas – netgi nulines, deklaruoti reikia iki gegužės 2 d. Gyventojo pajamoms iš šios veiklos perkopus 45 tūkst. eurų ribą, viršijanti dalis apmokestinama 15 proc. GPM. Jei verslo liudijimas nebuvo įsigytas, gautas pajamas privaloma deklaruoti pateikiant pajamų mokesčio deklaraciją. Tokiu atveju pajamos apmokestinamos 15 proc. (tam tikrais atvejais[1] 20 proc.) GPM tarifu. Apskaičiuotą mokėtiną GPM sumą sumokėti taip pat reikia iki pajamų deklaravimo termino pabaigos.

Pažymėtina, kad gyventojai, kurie NT nuomojo įmonėms arba IDV vykdžiusiems gyventojams, GPM nemoka, nes gautos pajamos yra priskiriamos A klasės pajamoms, nuo kurių mokestį apskaičiuoja, išskaičiuoja ir sumoka pats nuomininkas.

Kodėl turiu teikti gyventojo (šeimos) turto deklaraciją?

Iki gegužės 2 d. metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (forma FR0001) per Elektroninę deklaravimo sistemą (kartu su pajamų mokesčio deklaracija) turi pateikti asmenys, kuriems tokia pareiga atsirado dėl 2023 m. eitų pareigų arba 2024 m. pradėjus eiti pareigas: politikai, valstybės tarnautojai, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, savivaldybių, valstybės įmonių vadovai ir jų pavaduotojai, teisėjai, notarai ir kiti asmenys bei jų šeimų nariai. Daugiau informacijos galima rasti čia.

Deklaruoti galima nuotoliu, aktuali informacija VMI svetainėje ir „Youtube“ bei konsultacijos telefonu

Balandžio 25 d.,15 val. gyventojai turi galimybę prisijungti į paskutinį praktinį seminarą per ZOOM ir, nelaukiant gegužės 2 d., deklaruoti pajamas kartu su VMI specialistu. Seminaras skirtas tiek tik darbo užmokestį gavusiems, tiek pernai savarankiškai dirbusiems asmenims. Jo metu bus atsakoma į dalyviams kylančius bendro pobūdžio klausimus. Užsiregistruoti į seminarą galima čia.

Visa aktuali informacija apie pajamų deklaravimą – www.vmi.lt > Domiuosi pajamų ir turto deklaravimu, o deklaracijos pildymo instrukcijos – VMI „Youtube“ kanale. Konsultacijos bei paslaugos teikiamos telefonu +370 5 260 5060. Primename, jog atvykimui į VMI aptarnavimo padalinį būtina išankstinė registracija.


[1] Bendra per kalendorinius metus gautų kitų apmokestinamųjų pajamų suma, neviršijanti 120 vidutinių šalies darbo užmokesčių (toliau – VDU) dydžio sumos (2023 m. – 202 188 Eur) , apmokestinama taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą, o šią ribą viršijanti suma apmokestinama taikant 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą. Į bendrą kitų pajamų sumą neįskaitomos su  darbo santykiais ar jų esmę atitinkančių santykiais susijusios pajamos, individualios veiklos pajamos, pajamos iš paskirstytojo pelno, tantjemos ar atlygis už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamas vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, pajamos pagal autorines sutartis, kai jos gaunamos iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, ir mažųjų bendrijų vadovų, kurie pagal Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautos pajamos.

PAPILDOMA INFORMACIJA APIE 2023 M. PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJŲ PATEIKIMĄ / 2024-04-24

SAVIVALDYBĖDeklaracijas pateikusių gyventojų sk.Mokėtina -gyventojų  sk.Mokėtina – suma EurGrąžintina – gyventojų sk.Grąžintina – suma Eur
Šiaulių m. sav.53 92013 8824 649 01634 97615 610 307
Akmenės r. sav.7 8032 070815 5394 7271 894 547
Joniškio r. sav.8 6192 4021 690 1095 0311 740 000
Kelmės r. sav.9 4432 717984 8065 2491 800 481
Pakruojo r. sav.7 5412 161839 2634 4091 601 462
Radviliškio r. sav.15 1123 9262 093 7959 2413 766 183
Šiaulių r. sav.18 1765 2382 568 93210 7964 020 028
Šiaulių apskritis120 61432 39613 641 46074 42930 433 008

Kitos naujienos

Dalintis: