Liolių socialinės globos namams 30


„Gyvenimo prasmė – tai būti su žmonėmis, kuriuos myli ir kurie myli tave“, – tokiais žodžiais Liolių socialinės globos namų direktorius pasveikino susirinkusiuosius į renginį, skirtą paminėti įstaigos veiklos 30-metį. Pilnutėlėje Liolių kultūros namų salėje susirinko visas būrys kviestinių svečių, buvusių ir esamų darbuotojų bei įstaigos globotinių. Šventę, kaip ir prieš penkerius metus, vedė globos namų direktorius Erminijus Simonavičius ir jo pavaduotoja socialiniams reikalams Neringa Bagdonavičienė. Renginys pradėtas trumpu globos namų gyventojų vaidinimu bei filmu „Globos namai nuo įkūrimo iki dabar“, kuriame parodytas visas įstaigos nueitas kelias, šilti ilgamečių darbuotojų prisiminimai, linkėjimai. Vėliau tylos minute pagerbi amžinybėn išėję įstaigos gyventojai bei darbuotojai.

Gražaus jubiliejaus proga pirmasis sveikinimo žodį tarė ir Dievo palaimos, kantrybės ir sveikatos susirinkusiesiems linkėjo Liolių parapijos klebonas Algimantas Žibėnas. Šiais metais šventėje sulaukta iš ties didelio būrio kviestinių svečių. Nuoširdžius sveikinimo žodžius tarė ir įstaigai klestėjimo linkėjo rajono valdžios vadovai Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius bei administracijos direktorius Stasys Jokubauskas. Sveikinančiųjų gretas papildė ir Kelmės rajono tarybos nariai: Stasys Lekšas, Aldona Kvintufelienė, Ona Granickienė. Netrūko ir mūsų įstaigos partnerių sveikinimų. Šventėje kalbėjo VšĮ Kelmės bendrosios praktikos gydytojų centro vadovė Rima Radzevičienė, o prisiminamais, gerąja patirtimi ir linkėjimais dalijosi rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Sigita Butnorienė bei Kelmės rajono socialinių paslaugų skyriaus direktorius Ramūnas Baranauskas.

Kas geriau supranta mūsų džiaugsmus ir sunkumus, jei ne tokį patį darbą dirbantys žmonės? Tad netrūko šilčiausių sveikinimų ir linkėjimų iš šventėje dalyvavusių Šiaulių miesto globos namų, Blinstrubiškių socialinės globos namų, Kaltinėnų parapijos globos namų bei Seredžiaus socialinės globos namų atstovų.

Savo prisiminamais apie išgyventus džiaugsmus ir nelengvą globos namų kūrimosi kelią pasidalino buvusi darbuotoja ir buvusio ilgamečio įstaigos vadovo a. a. Stepo Dzimido žmona Aldona. Gražiu ir ilgamečiu bendradarbiavimu džiaugėsi, visiems sveikatos ir prasmingų darbų linkėjo Liolių miestelio bendruomenė bei IĮ savininkas Egidijus Navickas.

Visos šventės metu dainomis susirinkusiuosius džiugino Kelmės kultūros centro Liolių skyriaus moterų ansamblis „Lyrika“, o renginys baigėsi bendra visų susirinkusiųjų daina ir konfeti lietumi.

BĮ Liolių socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams
Neringa Bagdonavičienė


Kitos naujienos

Dalintis