null3


Kviečiame dalyvauti 2023 m. Kelmės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, konkurse


Programos teikiamos vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu, naujai patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-14.

Programa turi būti skirta neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi dalyvių kvalifikacijai ir (arba) kompetencijoms tobulinti kalendoriniais 2023-iais metais. Prioritetai: kompiuterinio raštingumo, užsienio (anglų, vokiečių) kalbos mokymas; kūrybinių galių ir gebėjimų ugdymas, sveikos gyvensenos ugdymas, verslumo gebėjimų ugdymas; žinių suteikimas apie įsiliejimą į darbo rinką; kompleksinis Trečiojo amžiaus universiteto studentų bendrųjų gebėjimų ugdymas didinant jų savivertę.

 Konkursui teikiami dokumentai:

  1. Užpildyta ir teikėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašyta ir užantspauduota paraiška (Tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-14 1 priedas) ir numatomas užsiėmimų grafikas  (Tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-14 2 priedas) (originalus arba elektroninė versija PDF formatu).
  1. Teikėjo įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija.
  2. Jeigu įgyvendinant programą dalyvauja partneris, teikiama bendradarbiavimo arba jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties patvirtinta kopija.
  3. Paraiška ir grafikas pateikiami užantspauduotame voke, sunumeruotais lapais, susegta arba nuskenuota ir atsiunčiama el. paštu [email protected], turintiems galimybę, teikti per dokumentų valdymo sistemą „Kontora“.

Paraiškas teikti iki 2023 m. vasario 17 d. 15 val. Kelmės rajono savivaldybės administracijai adresu: Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į Vijoletą Norkutę, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę, tel. 8 655 91 658.

Programos formą ir atrankos bei finansavimo tvarkos aprašą rasite adresu https://e-seimas.lrs.lt.


Kitos naujienos

Dalintis